HTML Hyperlinks


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks | Link naar bestand | Downloaden bestand | Basis-URI | Bestemming binnen document | Document openen in frame | Document openen in nieuw venster | Keuzelijst met hyperlinks | Mailto-links | Karakters in URI's | Weergave hyperlinks | Toelichting in tooltip | Activeren hyperlink

Gerelateerde elementen: A | BASE | BODY | LINK


Activeren hyperlink

In een document kun je snel van de ene hyperlink naar de andere gaan door gebruik te maken van de tab-toets. Normaal worden de verschillende links afgewerkt in de volgorde, waarin ze in het document staan. Met behulp van het TABINDEX attribuut kan deze volgorde beïnvloed worden. In het volgende voorbeeld is dat te zien:

<P><A HREF="document1.html" TABINDEX="1">Document 1</A>
<A HREF="document2.html" TABINDEX="4">Document 2</A>
<A HREF="document3.html" TABINDEX="3">Document 3</A>
<A HREF="document4.html" TABINDEX="2">Document 4</A></P>

Bekijk in een nieuw venster of de browser het TABINDEX attribuut ondersteunt.


Als je het ACCESSKEY attribuut opneemt, kun je een hyperlink ook rechtstreeks activeren via het toetsenbord. Met het ACCESSKEY attribuut leg je vast welke karakter in een sneltoets voor de hyperlink gebruikt moet worden. Om de hyperlink te activeren moet je in de meeste browsers de Alt-toets (op Windows systemen) of de Ctrl-toets (op Macintosh systemen) indrukken in combinatie met de toets van het aangewezen karakter. Opera hanteert een afwijkende procedure: eerst moet met de toetscombinatie Shift + Esc de werking van het ACCESSKEY attribuut geactiveerd worden, pas daarna kan de toets van het aangewezen karakter worden ingedrukt. In Firefox 2.0 is de toetscombinatie gewijzigd in Shift, Alt en het aangegeven karakter. In Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla, Firefox en Opera 7.0 en hoger wordt het gewenste document zoals bedoeld direct geopend. In Microsoft Internet Explorer krijgt de hyperlink slechts de focus en moet je eerst nog op de Enter-toets drukken om het document te openen.

<P><A HREF="document1.html" ACCESSKEY="1">Document 1</A> (1)</P>
<P><A HREF="document2.html" ACCESSKEY="2">Document 2</A> (2)</P>

Bekijk in een nieuw venster of de browser het ACCESSKEY attribuut ondersteunt.

Willen bezoekers van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken, dan moet je er uiteraard voor zorgen dat ze weten dat er een sneltoets is gedefinieerd. Verder moet je erop letten dat de sneltoets niet al een andere functie in de browser heeft.Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007