HTML Hyperlinks


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks | Link naar bestand | Downloaden bestand | Basis-URI | Bestemming binnen document | Document openen in frame | Document openen in nieuw venster | Keuzelijst met hyperlinks | Mailto-links | Karakters in URI's | Weergave hyperlinks | Toelichting in tooltip | Activeren hyperlink

Gerelateerde elementen: A | BASE | BODY | LINK


Karakters in URI's

Een URI mag alleen alfanumerieke karakters (de cijfers 0-9 en de letters a-z en A-Z), de speciale karakters $ - _ . + ! * ' ( ) , en een aantal zogenaamde gereserveerde karakters bevatten. Bij de gereserveerde karakters gaat het om karakters die een bijzondere betekenis hebben bij het definiëren van de URI: ; / ? : @ = &.
Wil je in een URI de gereserveerde karakters gebruiken op een andere wijze dan waarvoor ze bedoeld zijn, of wil je karakters opnemen die door de browser verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden (een spatie en > < " # % { } | \ ^ ~ [ ] `), dan moet je ze coderen. Meestal gebeurt dat in de vorm van een %-teken gevolgd door een ASCII-waarde in hexadecimale notatie. In sommige gevallen, zoals voor & en ", kan ook een karakter entiteit referentie gebruikt worden (zie het onderdeel Speciale karakters).
In het volgende overzicht vind je voor een aantal karakters de code.

; %3B
/ %2F
? %3F
: %3A
@ %40
= %3D
& %26 of &amp;
spatie %20
carriage return %0D
 
> %3E
< %3C
" %22 of &quot;
# %23
% %25
| %7C
\ %5C
~ %7E
line feed %0A


Vervolg: Weergave hyperlinksInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 mei 2014