HTML Speciale karakters


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie speciale karakters | Karakterreferenties | Overzicht karakters | Euro | Meta-informatie


Introductie speciale karakters

Bij het maken een HTML-document mag je niet zomaar alle karakters opnemen, die je met allerlei toetscombinaties in bijvoorbeeld je tekstverwerker wel kunt gebruiken. Enerzijds omdat niet elk systeem (DOS/Windows, Macintosh, Linux) deze karakters op dezelfde wijze interpreteert, anderzijds omdat sommige karakters in HTML een speciale betekenis hebben. In principe kun je alle letters, cijfers en tekens die je op een standaard toetsenbord vindt gewoon gebruiken. Een uitzondering vormen de karakters ", &, < en >. In plaats van deze vier karakters en voor alle overige karakters (zoals Griekse letters, mathematische operatoren en allerlei symbolen) moet je speciale code gebruiken. Deze speciale code noemen we karakterreferenties.

Om het gebruik van de speciale code te illustreren is een voorbeeld opgenomen, waarbij in de browser (zoals in deze handleiding nogal eens het geval is) HTML-code moet worden weergegeven.

Als je in de browser wilt zien:

<IMG SRC="handleidinghtml.gif" WIDTH="88" HEIGHT="31" ALT="Logo Handleiding HTML">

dan moet je in het HTML-document het volgende opnemen:

&lt;IMG SRC=&quot;handleidinghtml.gif&quot; WIDTH=&quot;88&quot; HEIGHT=&quot;31&quot; ALT=&quot;Logo Handleiding HTML&quot;&gt;


Hierna wordt eerst het begrip karakterreferenties besproken. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de karakterreferenties voor een groot aantal karakters en wordt ingegaan op de ondersteuning door browsers. Speciale aandacht krijgt daarna de euro. Tenslotte wordt ingegaan op karakter encodering en het gebruik van meta-informatie.


Vervolg: KarakterreferentiesInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003