HTML Speciale karakters


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie speciale karakters | Karakterreferenties | Overzicht karakters | Euro | Meta-informatie


Karakterreferenties

Zoals hiervoor aangegeven mag je alleen de meeste letters, cijfers en tekens die je op een standaard toetsenbord vindt, gewoon in een HTML-document opnemen. Voor karakters die je niet zomaar mag opnemen, moet je speciale code gebruiken: de zogenaamde karakterreferenties. Deze zijn er in twee vormen: numerieke karakterreferenties en karakter entiteitsreferenties.

Een numerieke karakterreferentie wordt als volgt weergegeven: &#nummer;. In plaats van "nummer" wordt de zogenaamde code positie van het betreffende karakter gebruikt. Code posities zijn numerieke codes, welke voor elk karakter uit een serie karakters (het karakterrepertoire) in een document karakterset zijn vastgelegd. In de meeste voor West Europese talen gebruikte karaktersets heeft bijvoorbeeld het copyrightteken (©) de code positie 169 en de kleine letter e accent acute (é) de code positie 233. De numerieke karakterreferentie voor deze karakters zijn dus respectievelijk © en é.

Omdat de code posities en daarmee de numerieke karakterreferenties niet zo eenvoudig te onthouden zijn, biedt HTML als alternatief de karakter entiteitsreferenties. Deze karakter entiteitsreferenties gebruiken een symbolische naam voor een karakter. Ze worden als volgt weergegeven: &entiteitsnaam;. Voor het copyrightteken en de kleine letter e accent acute zijn de karakter entiteitsreferenties respectievelijk © en é.


Vervolg: Overzicht karaktersInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003