HTML Speciale karakters


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie speciale karakters | Karakterreferenties | Overzicht karakters | Euro | Meta-informatie


Euro

eurotekenMet de invoering van de euro is er vanzelfsprekend ook de wens het euroteken te kunnen gebruiken in HTML-documenten. In het UCS/Unicode karakterset zijn daarvoor de numerieke karakterreferentie € en de karakter entiteitsreferentie € opgenomen. Het gebruik van deze code kent echter een aantal problemen. Allereerst moeten de lettertypen op het systeem van de bezoeker het euroteken bevatten. Dat is zeker bij oudere systemen, zoals Windows 95, nog niet het geval. De bezoeker kan daarvoor een update downloaden, maar als website-auteur heb je daar uiteraard geen invloed op. Daarnaast is het zo dat ook oudere browsers de code voor het euroteken niet ondersteunen. Welke (Windows) browsers dat wel doen, kun je in het volgende overzicht zien:

€   Microsoft Internet Explorer vanaf versie 4.0
Netscape Navigator vanaf versie 4.0
Opera vanaf versie 4.0
€   Microsoft Internet Explorer vanaf versie 4.0
Netscape Navigator vanaf versie 4.0
Opera vanaf versie 3.6

Browsers die de code voor de numerieke karakterreferentie voor het euroteken niet ondersteunen, geven deze op verschillende manieren weer: in oudere versies van Netscape Navigator zie je een vraagteken, terwijl oudere versies van Microsoft Internet Explorer en Opera het 'niet teken' (codepositie 172: ¬) laten zien. Browsers die de code voor de karakter entiteitsreferentie niet ondersteunen geven in plaats hiervan voluit '€' weer.

Wanneer je wilt dat de weergave in alle browsers zoveel mogelijk hetzelfde is, dan kun je ervoor kiezen de officiële afkorting EUR te gebruiken. Als alternatief kun je ook een kleine afbeelding met het euroteken opnemen: euro. Denk er daarbij aan het attribuut ALT="euro" aan het IMG element toe te voegen. Dan kan ook een bezoeker met een browser die geen afbeeldingen weergeeft, zien waar het om gaat.


Vervolg: Meta-informatieInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003