HTML Speciale karakters


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie speciale karakters | Karakterreferenties | Overzicht karakters | Euro | Meta-informatie


Meta-informatie

Bij de beschrijving van karakterreferenties is aangegeven dat voor elk karakter in een karakterset een numerieke code (de code positie) is vastgelegd. Om een HTML-document met de erin opgenomen karakters te kunnen opslaan in een bestand of te kunnen verzenden over internet, moeten de numerieke codes omgezet worden in bytes. De wijze waarop dat gebeurt, wordt bepaald door de gebruikte karakter encodering.

Om een HTML-document te kunnen weergeven, moet de browser weten welke karakter encodering van toepassing is. Soms sturen webservers deze informatie mee met het document. Omdat dit niet altijd het geval is, kun je ook zelf in de vorm van meta-informatie in de head van het document de karakter encodering opgeven. Je doet dat met behulp van het META element met de attributen HTTP-EQUIV en CONTENT:

<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">

De in dit voorbeeld gebruikte waarde van het CONTENT attribuut geeft aan dat de gebruikte karakter encodering ISO-8859-1 is. Deze is vrij algemeen van toepassing voor West Europese talen. Indien je gebruik maakt van andere talen kun je een andere karakter encodering specificeren. Voor Grieks neem je bijvoorbeeld ISO-8859-7 en voor Turks ISO-8859-9.Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003