HTML Hyperlinks


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks | Link naar bestand | Downloaden bestand | Basis-URI | Bestemming binnen document | Document openen in frame | Document openen in nieuw venster | Keuzelijst met hyperlinks | Mailto-links | Karakters in URI's | Weergave hyperlinks | Toelichting in tooltip | Activeren hyperlink

Gerelateerde elementen: A | BASE | BODY | LINK


Mailto-links

Met behulp van een mailto-link kun je een bezoeker van je pagina snel een bericht naar je laten sturen. In plaats van een http-URI in de eerdere voorbeelden, gebruik je nu een mailto-URI. Bijvoorbeeld:

<A HREF="mailto:gebruiker@provider.nl">Webmaster</A>

In de browser zie je: Webmaster.

Wanneer je op deze link klikt, dan opent een browser die deze mogelijkheid ondersteunt, het (via de instellingen opgegeven) e-mailprogramma en plaats het e-mailadres is in het To-veld.

De meeste browsers en e-mailprogramma's ondersteunen een parameter in een mailto-URI om het onderwerp (subject) van het e-mailbericht vast te leggen:

<A HREF="mailto:gebruiker@provider.nl?SUBJECT=Reactie">Webmaster</A>

Bekijk de weergave van de link in de statusbalk van de browser: Reageer per e-mail

Recente browsers en e-mailprogramma's ondersteunen vaak ook de mogelijkheid tot het opnemen van parameters om (een deel van) de inhoud van het bericht te bepalen, of een kopie in de vorm van een CC (copy carbon) of een BCC (blind copy carbon) naar een ander e-mailadres te sturen:

<A HREF="mailto:gebruiker@provider.nl?CC=een@ander.nl">Webmaster</A>

Wanneer je meerdere parameters gebruikt, dan zet je ze eenvoudig aan elkaar met een "&" ertussen:

?SUBJECT=Reactie&CC=een@ander.nl

De code van een URI mag niet alle beschikbare tekens mag bevatten. De niet toegestane tekens moet je gecodeerd opnemen (zie de toelichting). Wanneer je een subject of een body voor het bericht wilt opnemen dat bestaat uit meerdere woorden, dan moet je de spaties bijvoorbeeld vervangen door "%20" en de dubbele punt door "%3A".

?BODY=Uw%20reactie%3A

De inhoud van het bericht wordt weergegeven als één lange regel. Een overgang naar een nieuwe regel kun je forceren door de code "%0D%0A" in te voegen. Hierbij staat %0D voor een carriage return en %0A voor een line feed.

?BODY=Te%20verstrekken%20gegevens%3A%0D%0ANaam%3A%0D%0AAdres%3A%0A

In het bericht zie je:

Te verstrekken gegevens:
Naam:
Adres:

Of de hiervoor beschreven parameters goed werken hangt niet alleen af van de browser, maar ook van het gebruikte e-mailprogramma. Wanneer de bezoeker een e-mailprogramma gebruikt dat niet standaard bij de browser hoort, is de kans groter dat een parameter niet of niet goed werkt. Wanneer je de grootste zekerheid wilt hebben dat de mailto-hyperlink goed werkt, dan is het verstandig alleen gebruik te maken van de parameter SUBJECT.

Voor CC en BCC in de mailto-hyperlink is er een goed alternatief. Vrijwel alle e-mailprogramma's ondersteunen de mogelijkheid om, gescheiden door een komma, meerdere e-mailadressen op te nemen (sommige e-mailprogramma's ondersteunen ook de puntkomma als scheidingsteken, maar anderen kunnen daar niet mee overweg en geven een foutmelding):

<A HREF="mailto:gebruiker@provider.nl,een@ander.nl">Webmaster</A>


Een e-mailadres in een HTML-document wordt tegenwoordig vaker misbruikt dan gebruikt voor het eigenlijke doel, namelijk het reageren op of naar aanleiding van de inhoud van het document. Vooral de verzenders van spam (ongewenste reclame) maken op grote schaal misbruik van de op het web gevonden e-mailadressen. Daarnaast zijn er virussen en wormen die HTML-documenten (onder andere in de cache van de browser) scannen op e-mailadressen en die vervolgens gebruiken om zichzelf te verspreiden. Om het misbruik te voorkomen, is het daarom verstandig je e-mailadres alleen in gecodeerde vorm in de documenten op te nemen.
Als voorbeeld van het coderen de mailto-link naar het e-mailadres gebruiker@provider.nl:

<A HREF="mailto:gebruiker%40provider%2Enl">Webmaster</A>

In de browser zie je: Webmaster

Wanneer je in de omschrijving van de mailto-link ook het e-mailadres wilt laten zien, dan moet je deze coderen met de Speciale karakters voor tekst.

gebruiker&#64;provider&#46;nl

In de browser zie je: gebruiker@provider.nl

Met deze codering is de weergave van de mailto-link in de browser en in de statusbalk hetzelfde als normaal. Ook wordt het e-mailadres bij klikken op de link op de gebruikelijke wijze doorgegeven aan het e-mailprogramma. In het document zelf staat echter niets meer dat de vorm heeft van een e-mailadres.

Hoewel de meest gebruikte e-mailprogramma's probleemloos met gecodeerde mailto-hyperlinks overweg kunnen, kan het incidenteel voorkomen dat een programma de gebruikte code voor het apenstaartje en de punt niet begrijpt en deze als gewone karakters interpreteert (dat geldt bijvoorbeeld voor Pegasus Mail).

Of het coderen van het e-mailadres misbruik in alle gevallen tegenhoudt, is overigens de vraag. Als je nog meer zekerheid wilt, dan kun je er ook voor kiezen bezoekers te laten reageren via een formulier. Voor het verwerken van de informatie van dat formulier moet je dan uiteraard wel gebruik maken van een script op de server, want als je kiest voor een mailto-formulier haal je je alleen maar meer problemen op de hals.


Vervolg: Karakters in URI'sInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 mei 2014