HTML Hyperlinks


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks | Link naar bestand | Downloaden bestand | Basis-URI | Bestemming binnen document | Document openen in frame | Document openen in nieuw venster | Keuzelijst met hyperlinks | Mailto-links | Karakters in URI's | Weergave hyperlinks | Toelichting in tooltip | Activeren hyperlink

Gerelateerde elementen: A | BASE | BODY | LINK


Keuzelijst met hyperlinks

Wanneer je een groot aantal hyperlinks hebt, kan het gebruiken van een keuzelijst (ook wel dropdown of pulldown menu genoemd) een goed alternatief zijn voor een gewone opsomming.

Om met zo'n keuzelijst te kunnen werken moet je beschikken over een script dat het formulier kan verwerken. Dat kan een script zijn dat op de server draait, maar je kunt ook gebruik maken van een JavaScript dat je opneemt in het document en dat uitgevoerd wordt door de browser van de bezoeker.

Server-side scripts voor de verwerking van keuzelijsten worden meestal niet als standaard script door providers ter beschikking gesteld aan hun klanten. Ook zullen providers meestal niet toestaan dat klanten zelf scripts draaien op hun server. Indien je geen eigen server hebt en toch een server-side script wilt gebruiken, dan kun je proberen een andere site te vinden die wel zo'n standaard script aanbiedt. Je kunt daarnaar zoeken bij The CGI Resource Index.

Een nadeel van een (client-side) JavaScript is dat de keuzelijst niet werkt, als de browser van de bezoeker JavaScript niet ondersteunt of als de uitvoering van JavaScripts door de bezoeker is uitgezet. Om in alle gevallen een goede oplossing te bieden, kun je ervoor kiezen ook het formulier met de keuzelijst in een JavaScript te plaatsen en als alternatief een opsomming van de hyperlinks binnen een NOSCRIPT element op te nemen. Deze opsomming wordt dan alleen weergegeven als de JavaScripts niet kunnen worden uitgevoerd.

Ter illustratie is een voorbeeld van een met JavaScript opgebouwde keuzelijst opgenomen. Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld hyperlinks in keuzelijst

Een toelichting op de JavaScripts die de keuzelijst weergeven en verwerken, wordt gegeven bij de JavaScript voorbeelden in deze handleiding.

Wanneer de browser geen JavaScript kan of mag uitvoeren, dan kun je de bezoeker in plaats van de keuzelijst een rijtje met gewone hyperlinks bieden. De code hiervoor is:

<NOSCRIPT><A HREF="document1.html">Document 1</A> | <A HREF="document2.html">Document 2</A> | <A HREF="document3.html">Document 3</A></NOSCRIPT>


Vervolg: Mailto-linksInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 24 september 2006