Klik in een browser die het TABINDEX attribuut ondersteunt op de eerste link en vervolgens op de tab-toets. Als het goed is zie je dat eerst link 4 geactiveerd wordt, dan link 3 en tenslotte link 2. Wanneer je bij een geactiveerde link op de Enter-toets drukt, wordt het bijbehorende document geopend.

Link 1   Link 2   Link 3   Link 4