Met behulp het ACCESSKEY attribuut is voor elk van de twee hyperlinks een sneltoets gedefinieerd. Achter de hyperlink is tussen haakjes aangegeven welk karakter daarbij is gebruikt. Om de hyperlink te activeren moet je in de meeste browsers de Alt-toets (op Windows systemen) of de Ctrl-toets (op Macintosh systemen) indrukken in combinatie met de toets van het aangewezen karakter. Opera hanteert een afwijkende procedure: eerst moet met de toetscombinatie Shift + Esc de werking van het ACCESSKEY attribuut geactiveerd worden, pas daarna kan de toets van het aangewezen karakter worden ingedrukt. In Firefox 2.0 is de toetscombinatie gewijzigd in Shift, Alt en het aangegeven karakter. Om het document te openen moet je in Microsoft Internet Explorer vervolgens nog op de Enter-toets drukken.

Document 1 (1)

Document 2 (2)