HTML Weergave tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie weergave tekst | Fysieke tekstopmaak-elementen | Logische tekstopmaak-elementen | Lettertypen | Basislettertype | Het gebruik van stijlen | Afkortingen | Revisie-informatie | Citeren | Woordafbreken | Tekst bij elkaar houden

Gerelateerde elementen: ABBR | ACRONYM | B | BASEFONT | BIG | BLINK | CITE | CODE | DEL | DFN | EM | FONT | I | INS | KBD | NOBR | Q | S | SAMP | SMALL | STRIKE | STRONG | SUB | SUP | TT | U | VAR


Revisie-informatie

HTML 4.0 biedt de mogelijkheid om revisie-informatie in een document op te nemen. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als door meerdere mensen gezamenlijk aan het document gewerkt wordt. Het INS element gebruik je om aan te geven dat de ingesloten tekst is toegevoegd, het DEL element om duidelijk te maken dat de ingesloten tekst verwijderd wordt. De browser moet deze elementen op een passende manier weergegeven. De meeste browsers doen dat door toegevoegde tekst onderstreept en te verwijderen tekst doorgestreept weer te geven.

<P>... dat de ingesloten tekst is <INS>ingevoegd</INS> of wordt <DEL>verwijderd</DEL>.</P>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld revisie-informatie


De attributen CITE en DATETIME kun je gebruiken om extra informatie op te nemen. Het CITE attribuut verwijst naar een document, waarin de wijzigingen nader worden toegelicht. Met het DATETIME attribuut kan het tijdstip van wijziging worden vastgelegd.

<P>... een datum van <INS CITE="https://www.handleidinghtml.nl/revisie.html" DATETIME="2002-03-15T14:00:00Z+01:00">toevoegen</INS> of <DEL CITE="https://www.handleidinghtml.nl/revisie.html" DATETIME="2002-03-15T14:00:00Z+01:00">verwijderen</DEL> ...</P>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld revisie-informatie

De attributen CITE en DATETIME worden alleen door Netscape Navigator 6.1 en hoger, Mozilla en Firefox ondersteund. Je kunt in deze browser de informatie bekijken als je met de rechter muisknop op de ingevoegde of verwijderde tekst klikt en kiest voor properties (of eigenschappen). Je krijgt dan het volgende te zien:


Door Microsoft Internet Explorer vanaf versie 4, Mozilla, Netscape Navigator vanaf versie 6.1 en Opera vanaf versie 5 wordt het TITLE attribuut voor de elementen DEL en INS ondersteund, dat extra informatie in de vorm van een tooltip kan weergeven.

<P>... bij ingevoegde of <DEL TITLE="Verwijderd na bespreking op 10 november.">te verwijderen</DEL> tekst ...</P>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld revisie-informatie


Browsers die de elementen INS en DEL niet kennen, geven de inhoud op de gebruikelijke wijze weer. Dus niet onder- of doorgestreept. Het is daarom verstandig deze elementen alleen te gebruiken in situaties, waarvan je weet dat elke browser ze ondersteunt (bijvoorbeeld in een intranet).

De elementen INS en DEL kunnen niet alleen als inline element gebruikt worden, maar ook als element op blokniveau. Wanneer ze als inline element worden gebruikt, dan mogen ze geen elementen op blokniveau bevatten.


Vervolg: CiterenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 2 augustus 2018