HTML Weergave tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie weergave tekst | Fysieke tekstopmaak-elementen | Logische tekstopmaak-elementen | Lettertypen | Het gebruik van stijlen | Afkortingen | Revisie-informatie | Citeren | Woordafbreken | Tekst bij elkaar houden

Gerelateerde elementen: ABBR | ACRONYM | B | BASEFONT | BIG | CITE | CODE | DEL | DFN | EM | FONT | I | INS | KBD | NOBR | Q | S | SAMP | SMALL | STRIKE | STRONG | SUB | SUP | TT | U | VAR


Fysieke tekstopmaak-elementen

De volgende elementen worden gerekend tot de fysieke tekstopmaak-elementen: B, I, S, STRIKE, TT, U, BIG, SMALL, SUB en SUP. Je gebruikt ze, als je de weergave van de tekst wilt vastleggen.

Dit is <B>vet</B> Dit is vet
Dit is <I>cursief</I> Dit is cursief
Dit is <S>doorgestreept</S> Dit is doorgestreept
Ook dit is <STRIKE>doorgestreept</STRIKE> Ook dit is doorgestreept
Deze tekst heeft een <TT>vaste letterafstand</TT> Deze tekst heeft een vaste letterafstand
Dit is <U>onderstreept</U> Dit is onderstreept
Dit is <BIG>groot</BIG> Dit is groot
Dit is <SMALL>klein</SMALL> Dit is klein
Dit is <SUB>subscript</SUB> Dit is subscript
Dit is <SUP>superscript</SUP> Dit is superscript


De verschillende fysieke tekstopmaak-elementen kunnen ook gecombineerd gebruikt worden.

Dit is <B><TT>vet en typemachine tekst</TT></B> en <U><I>onderstreept en cursief</I></U>.

In de browser zie je:

Dit is vet en typemachine tekst en onderstreept en cursief.


Vervolg: Logische tekstopmaak-elementenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 15 juni 2024