HTML beschrijving element Q


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het Q element wordt het volgende attribuut beschreven: CITE.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het Q element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


Q


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Het Q element is bedoeld voor (korte stukjes) inline tekst, welke uit een andere bron geciteerd worden.
De opbouw is:

<Q> </Q>

De door het Q element ingesloten tekst moet door de browser tussen aanhalingstekens worden geplaatst. Bovendien moet de browser het soort aanhalingstekens dat gebruikt wordt, laten afhangen van de via het LANG attribuut gedefinieerde taal. In veel talen is het gebruikelijk een citaat tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen en een citaat binnen een citaat tussen enkele aanhalingstekens. Dit wordt alleen gedaan door Firefox 1.5 en hoger. Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla, Firefox 1.0 en Opera 4 en hoger plaatsen een citaat altijd tussen dubbele aanhalingstekens. Microsoft Internet Explorer 4 en hoger geeft nooit aanhalingstekens weer.
Voor blokken geciteerde tekst, welke voorafgegaan en gevolgd moeten worden door een blanco regel, kan gebruikt gemaakt worden van het BLOCKQUOTE element.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -
CITE


HTML 4.0
IE -
NN 6.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het CITE attribuut kan gebruikt worden om een verwijzing op te nemen naar het document waaruit geciteerd wordt.
De opbouw is:

<Q CITE="URI"> </Q>

De URI (Uniform Resource Identifier) heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich het gevraagde document bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe het gevraagde document op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URI op te nemen. Als het gevraagde document zich op de lokale server bevindt, dan volstaat de volgende URI:

path

In Netscape Navigator 6.1 en hoger, Mozilla en Firefox kun je de verwijzing bekijken en activeren als je met de rechter muisknop op de geciteerde tekst klikt en kiest voor eigenschappen (properties).Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007