HTML beschrijving element FONT


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het FONT element worden de volgende attributen beschreven: COLOR, FACE en SIZE.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Het gebruik van het FONT element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


FONT


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het FONT element kan de grootte, de kleur en het lettertype van de ingesloten tekst vastgelegd worden.
De opbouw is:

<FONT ..> </FONT>

Het FONT element is een inline element en mag slechts andere inline elementen bevatten (zoals B, I en U). Het FONT element kan dus niet gebruikt worden om in één keer de kenmerken van de tekst in een heel document of bijvoorbeeld een tabel vast te leggen.

In HTML 4.0 heeft het FONT element het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de verschillende eigenschappen voor lettertypen een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.

DTD HTML 4.0: transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, PRE, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -
COLOR


HTML 3.2
IE 1.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het COLOR attribuut kan de kleur van de tekst bepaald worden.
De opbouw is:

<FONT COLOR="waarde"> </FONT>

Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

In HTML 4.0 heeft het COLOR attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
FACE


HTML 4.0
IE 1.0
NN 3.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.0
Met het FACE attribuut kan het lettertype van de tekst worden bepaald.
De opbouw is:

<FONT FACE="waarde"> </FONT>

De waarde is de naam van één lettertype, of meerdere lettertypen gescheiden door een komma. Een tweede lettertype wordt gebruikt, als het eerste niet aanwezig is op het systeem van de gebruiker. Als geen van de opgegeven lettertypen is geïnstalleerd, wordt het standaard lettertype van de browser gebruikt.
Door Microsoft Internet Explorer 3.0 en hoger, Netscape Navigator 4.0, Mozilla, Firefox en Opera 3.5 en hoger worden ook de namen van zogenaamde generieke font-families ondersteund: serif (met schreef, bijvoorbeeld Times New Roman), sans-serif (zonder schreef, bijvoorbeeld Arial), cursive (als handgeschreven, bijvoorbeeld Brush Script), fantasy (bijvoorbeeld Algerian), of monospace (niet proportioneel ofwel met een vaste letterafstand, bijvoorbeeld Courier). Het systeem van de gebruiker zet de opgegeven naam om naar een geïnstalleerd lettertype.
Indien de naam van het lettertype spaties bevat (zoals in Times New Roman), dan negeert Opera 3.x de waarde van het SIZE attribuut. In Opera 4.0 is deze fout gecorrigeerd.

In HTML 4.0 heeft het FACE attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de font-family eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
SIZE


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het SIZE attribuut kan de grootte van de tekst bepaald worden.
De opbouw is:

<FONT SIZE="waarde"> </FONT>

De waarde kan een getal zijn van 1 t/m 7, of een getal gecombineerd met een plus- en min-teken. In het laatste geval wordt de grootte berekend ten opzichte van de standaardwaarde, welke "3" is, of ten opzichte van de waarde welke bepaald is met behulp van het BASEFONT element.
Wanneer voor tekst met een stijl de lettergrootte is bepaald, dan hanteert Netscape Navigator 4 deze lettergrootte ten onrechte ook voor dat deel van die tekst, dat ingesloten is door het FONT element met het SIZE attribuut.

In HTML 4.0 heeft het SIZE attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de font-size eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007