HTML Structureren van tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structureren van tekst structureren | Witruimte | Paragrafen | Inspringen | Centreren | Kolommen | Adresgegevens | Overgang nieuwe regel | Vaste opmaak | Koppen | Horizontale lijnen

Gerelateerde elementen: ADDRESS | BLOCKQUOTE | BR | CENTER | DEL | HR | Hx | INS | MULTICOL | P | PRE


Horizontale lijnen

Horizontale lijnen maak je met het HR element.

<HR>Standaard wordt de lijn over de gehele beschikbare breedte geplaatst. Met het WIDTH attribuut kun je zelf de breedte bepalen in pixels, of als percentage van de beschikbare breedte. Als de lijn niet de volledige breedte heeft, kun je met het ALIGN attribuut de horizontale uitlijning vastleggen.

<HR WIDTH="50%" ALIGN="right">De dikte van de lijn bepaal je met het SIZE attribuut. Het NOSHADE attribuut geeft aan dat de lijn niet in 3-D, maar vlak moet worden weergegeven.

<HR SIZE="5" NOSHADE>Met het door Internet Explorer, Netscape Navigator 7.2, Mozilla 1.5 en hoger en Firefox ondersteunde COLOR attribuut kan de kleur van de lijn worden vastgelegd. Dit attribuut maakt echter geen deel uit van een HTML-specificatie.


Voor het HR element kunnen met behulp van Cascading Style Sheets stijlen gedefinieerd worden. Als het om de kleur en de hoogte van de lijn gaat, hebben de verschillende browsers echter niet gekozen voor een uniforme oplossing. Daardoor is het nodig meerdere eigenschappen te combineren. De volgende oplossing, waarin gebruik gemaakt wordt van de stijleigenschappen border, color, background-color, width en height leidt tot vrijwel hetzelfde resultaat in Microsoft Internet Explorer 4.0 en hoger, Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla, Firefox en Opera 4.0 en hoger.

Voor een lijn in kleur in de standaard hoogte gebruik je de volgende code:

<HR STYLE="width: 75%; height: 2px; color: #336699; background-color: #336699; border: solid #336699 0px;">

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld gebruik stijlen

Wil je de lijn een andere hoogte geven dan wijzig je de waarde van de height eigenschap. Bijvoorbeeld in 5 pixels:

<HR STYLE="width: 75%; height: 5px; color: #336699; background-color: #336699; border: solid #336699 0px;">

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld gebruik stijlenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005