HTML Structureren van tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structureren van tekst structureren | Witruimte | Paragrafen | Inspringen | Centreren | Kolommen | Adresgegevens | Overgang nieuwe regel | Vaste opmaak | Koppen | Horizontale lijnen

Gerelateerde elementen: ADDRESS | BLOCKQUOTE | BR | CENTER | DEL | HR | Hx | INS | MULTICOL | P | PRE


Adresgegevens

Het ADDRESS element wordt gebruikt om aan het begin of het eind van een document een auteursnaam, een (e-mail of website) adres, of een onderschrift weer te geven. De ingesloten tekst wordt in het algemeen cursief weergegeven.

<ADDRESS>Naam<BR>
E-mail: gebruiker@provider.nl</ADDRESS>

De browser geeft dit weer als:

Naam
E-mail: gebruiker@provider.nl


Op dezelfde wijze als bij paragrafen kun je de opmaak van de adresgegevens bepalen, door het koppelen van een stijl aan het ADDRESS element.


Vervolg: Overgang nieuwe regelInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006