HTML Structureren van tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structureren van tekst structureren | Witruimte | Paragrafen | Inspringen | Centreren | Kolommen | Adresgegevens | Overgang nieuwe regel | Vaste opmaak | Koppen | Horizontale lijnen

Gerelateerde elementen: ADDRESS | BLOCKQUOTE | BR | CENTER | DEL | HR | Hx | INS | MULTICOL | P | PRE


Vaste opmaak

Met behulp van het PRE element kan tekst in een vaste opmaak worden opgenomen, zonder dat de browser daar iets aan mag veranderen. Voor de door het PRE element ingesloten tekst gebruikt de browser een lettertype met een vaste letterafstand. Spaties en een overgang naar een nieuwe regel worden weergegeven, zoals deze in de bron van het document zijn opgenomen. Het PRE element kan daarmee ook gebruikt worden om meerdere blanco regels achter elkaar vast te leggen.

In het volgende voorbeeld wordt een blok tekst in tabelvorm ingesloten door het PRE element. In de bron van het document ziet het er zo uit:

<PRE>
kleur 1        zwart        25
kleur 2        rood         40
</PRE>

De browser geeft dit weer met:

kleur 1    zwart    25
kleur 2    rood     40


Als je het PRE element gebruikt, moet je ervoor zorgen dat je het aantal karakters op een regel beperkt houdt. Doe je dat niet, dan loopt de tekst het venster uit en moet de lezer horizontaal gaan scrollen.


Voor het PRE element kunnen met behulp van stylesheets stijlen gedefinieerd worden. In het volgende voorbeeld wordt een inline stijl gebruikt, door aan het PRE element het STYLE attribuut toe te voegen. Met verschillende stijleigenschappen wordt de extra opmaak van het blok tekst bepaald: de lettergrootte met de font-size eigenschap, het lettertype met de font-family eigenschap en de kleur van de tekst met de color eigenschap.

<PRE STYLE="font-size: 16px; font-family: sans-serif; color: #FF0000;">
kleur 1        zwart        25
kleur 2        rood         40
</PRE>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld gebruik stijlen


Vervolg: KoppenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 maart 2006