CSS beschrijving eigenschap background-color


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Kleur en achtergrond | CSS eigenschappen | Begin


background-color


CSS 1
IE 4.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De background-color eigenschap bepaalt de achtergrondkleur van een element.

Waarden: <kleur> | transparent | inherit
Beginwaarde: transparent
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual

De eigenschap wordt niet geërfd, maar de achtergrondkleur zal wel doorschijnen in een eventueel ingesloten element (behalve als voor dat element een achtergrondkleur of -afbeelding is gedefinieerd). Dat komt omdat de beginwaarde van de background-color eigenschap transparent is.

De achtergrondkleur heeft betrekking op het hele rechthoekige gebied dat gevormd wordt door het element en wordt ook doorgezet onder de padding en de rand van een element. De margin van een element blijft daarentegen altijd transparant en laat dus de achtergrondafbeelding of -kleur van het parent element doorschijnen.
De achtergrondkleur heeft geen betrekking op de markering in een lijst, behalve als de list-style-position eigenschap is gebruikt met de waarde inside.

Om problemen bij de weergave als gevolg van een slechte combinatie voorgrondkleur en achtergrond te voorkomen, is het verstandig om de eigenschappen color en background-color altijd gecombineerd te gebruiken.

Voorbeeld:

background-color: #FFFFFF
<kleur>
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5
Voor de kleur kan een kleurnaam of een rgb-waarde gebruikt worden. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
 • kleurnaam
  • één van de volgende 17 namen: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, en yellow
  • een systeemkleur
 • rgb-waarde
  • hexadecimale notatie (bijvoorbeeld #0000FF)
  • verkorte hexadecimale notatie (bijvoorbeeld #C09)
  • numerieke notatie (bijvoorbeeld rgb(51,102,153)
  • notatie in percentages (bijvoorbeeld rgb(60%,0%,80%)
Uitgebreide informatie over het gebruik van kleuren wordt gegeven in het onderdeel Kleuren in HTML/CSS.
transparent
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De achtergrondkleur of -afbeelding van het parent element mag doorschijnen.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 4.0
- Bij het INPUT element worden aankruisvakjes en keuzerondjes net ondersteund.
- Wanneer de eigenschap gebruikt wordt voor het OL element, wordt de achtergrondkleur alleen weergegeven achter de onderdelen van de lijst en het gebied tussen de onderdelen en de markering. De markering zelf valt er buiten.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het HR element.
Microsoft Internet Explorer 5.0 t/m 6.0
- Bij het INPUT wordt de achtergrondkleur bij aankruisvakjes en keuzerondjes in een vierkant vak buiten het control weergegeven.
- Wanneer de eigenschap gebruikt wordt voor de elementen UL of OL, wordt de achtergrondkleur alleen weergegeven achter de onderdelen van de lijst en niet achter de markering.
Netscape Navigator 4.x
- De achtergrondkleur wordt niet achter het hele rechthoekige oppervlak van een element op blokniveau (zoals P, BLOCKQUOTE, Hx en FORM) weergegeven, maar alleen achter de tekst.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor een element waarvoor de text-align eigenschap met de waarde justify geldt, wordt de kleur niet weergegeven achter de extra ruimte tussen de woorden.
- De achtergrondkleur wordt niet doorgezet onder de padding van een element, behalve als er een rand omheen is geplaatst.
- De achtergrondkleur wordt niet doorgezet onder de rand van een element.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het TABLE element, heeft de kleur alleen betrekking op de cellen van de tabel en dus niet op de tabelranden.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION en TEXTAREA. Bij het INPUT element wordt de achtergrondkleur bij aankruisvakjes en keuzerondjes in een vierkant vak buiten het control weergegeven. Voor de overige controls die je maakt met het INPUT element wordt de eigenschap niet ondersteund.
- De achtergrondkleur wordt bij de elementen DT en DT slechts achter de tekst weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen UL, OL en LI.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element. Bovendien moet rekening gehouden worden met het algemene probleem van het koppelen van een stijl aan het IMG element: niet alleen wordt de afbeelding vaak op een geheel andere plek in het document weergegeven, ook wordt de weergave van stijlen voor andere elementen negatief beïnvloed.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het HR element.
- De waarde transparent wordt ondersteund, maar in plaats van de achtergrondkleur van het parent element schijnt altijd de achtergrondkleur van het BODY element door.
- Wanneer de waarde transparent gebruikt wordt voor de elementen TD of TH, wordt de achtergrond zwart in plaats van transparant. Hetzelfde gebeurt als er een rand geplaatst wordt om een element waarvoor de waarde transparent geldt, of wanneer de normale (in een stijlblok of extern stijlblad gedefinieerde) achtergrondkleur van het element zwart is.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund. In plaats van deze te negeren, wordt echter een willekeurige andere kleur gebruikt.
- Systeemkleuren worden niet ondersteund. In plaats van ze te negeren, wordt echter een willekeurige andere kleur gebruikt.
Opera 3.5/3.6
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen INPUT, SELECT, OPTION en TEXTAREA.
- Wanneer de eigenschap gebruikt wordt voor de elementen UL of OL, wordt de achtergrondkleur alleen weergegeven achter de onderdelen van de lijst en niet achter de markering.
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
Opera 4.0 t/m 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION en TEXTAREA.Bij het INPUT element wordt de achtergrondkleur bij aankruisvakjes en keuzerondjes in een vierkant vak buiten het control weergegeven. Voor de overige controls die je maakt met het INPUT element wordt de eigenschap niet ondersteund. Hetzelfde geldt voor het BUTTON element in versie 5.0.
- Wanneer de eigenschap gebruikt wordt voor de elementen UL of OL, wordt de achtergrondkleur alleen weergegeven achter de onderdelen van de lijst en niet achter de markering.
- Systeemkleuren worden ondersteund vanaf versie 5.1.
Opera 7.0 en hoger
- Wanneer de eigenschap gebruikt wordt voor de elementen UL of OL, wordt de achtergrondkleur alleen weergegeven achter de onderdelen van de lijst en niet achter de markering.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.Legenda | Voorbeelden | Kleur en achtergrond | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004