CSS beschrijving eigenschap text-align


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin


text-align


CSS 1
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De text-align eigenschap bepaalt hoe de inline inhoud van een element op blokniveau horizontaal binnen het element moet worden uitgelijnd.

Waarden: left | right | center | justify | <string> | inherit
Beginwaarde: hangt af van de richting waarin de tekst wordt weergegeven
Heeft betrekking op: elementen op blokniveau, inline blokelementen en tabelcellen
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

Aan welke kant de tekst standaard uitgelijnd wordt, hangt af van de richting waarin de karakters worden weergegeven. Bij talen als Nederlands en Engels waarbij de tekst van links naar rechts gaat, wordt aan de linkerzijde uitgelijnd.

Volgens CSS 2 is de eigenschap alleen toepasbaar op elementen op blokniveau. In CSS 2.1 is de toepasbaarheid uitgebreid met inline blokelementen en tabelcellen.

De waarde <string> maakt geen deel meer uit van CSS 2.1.

Voorbeeld:

text-align: justify
left
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De inhoud van het element wordt langs de linker marge uitgelijnd.
right
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De inhoud van het element wordt langs de rechter marge uitgelijnd.
center
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De inhoud van het element wordt gecentreerd tussen de linker en rechter marge.
justify
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De inhoud van het element wordt langs zowel de linker als de rechter marge uitgelijnd (volledig uitgevuld). Om dit te bereiken wordt de inhoud gelijkmatig over de beschikbare ruimte verdeeld en wordt de ruimte tussen de woorden zo nodig vergroot of verkleind.
<string>
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: -

Geeft een string (één of meer karakters) aan, waarlangs de inhoud van een cel in een tabel moet worden uitgelijnd. Als de waarde gebruikt is voor meer dan één cel in een kolom, dan vindt de uitlijning plaats langs een verticale lijn, waaraan het begin van de string in de verschillende cellen raakt. Wanneer in een cel waarvoor de waarde string gebruikt is de string niet voorkomt, dan wordt het eind van de inhoud van de cel tegen de verticale lijn aan geplaatst.
Veel gebruikte mogelijkheden voor de string zijn de komma, de decimale punt en de dubbele punt (bij tijden).
De string wordt tussen enkele of dubbele aanhalingstekens geplaatst.
Als de waarde gebruikt wordt voor andere elementen dan die voor de tabelcel, dan wordt in plaats ervan left (als de schrijfrichting van links naar rechts is) of right (als de schrijfrichting van rechts naar links is) aangehouden.

De waarde maakt geen deel uit van CSS 2.1.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.

Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 3.0
- Indien de eigenschap gebruikt is voor het TABLE element, wordt niet alleen de tekst in de cellen van de tabel uitgelijnd, maar ook de tabel zelf.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- De waarden left, center en right worden ondersteund voor de elementen INPUT, SELECT en TEXTAREA. Daarbij wordt echter niet de inhoud van het control uitgelijnd, maar het control zelf.
- Wanneer de text-align eigenschap is opgenomen voor het OL of het UL element, wordt hij niet meer voor een ingesloten LI element ondersteund.
Microsoft Internet Explorer 4.0
- Indien de eigenschap gebruikt is voor het TABLE element, wordt niet de tekst in de cellen van de tabel uitgelijnd, maar de tabel zelf.
- Wanneer de eigenschap wordt gebruikt voor het FORM element waarbinnen een FIELDSET element is opgenomen, wordt alleen dat laatste element uitgelijnd. De inhoud van het FIELDSET element wordt niet uitgelijnd, maar slechts met het kader mee verplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen BUTTON, OPTION en SELECT.
- De waarde justify wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor knoppen gemaakt met het INPUT element.
- De voor een element bepaalde uitlijning heeft niet alleen betrekking op de tekst in een ingesloten element op blokniveau, maar ook op het ingesloten element zelf.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Microsoft Internet Explorer 5.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen OPTION en SELECT.
- De waarde justify wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor knoppen gemaakt met het INPUT element.
- De voor een element bepaalde uitlijning heeft niet alleen betrekking op de tekst in een ingesloten element op blokniveau, maar ook op het ingesloten element zelf.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Microsoft Internet Explorer 5.5
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen OPTION en SELECT.
- De waarden justify wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT en TEXTAREA.
- De voor een element bepaalde uitlijning heeft niet alleen betrekking op de tekst in een ingesloten element op blokniveau, maar ook op het ingesloten element zelf.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen OPTION en SELECT.
- De waarde justify wordt niet ondersteund voor de elementen BUTTON, INPUT en TEXTAREA.
- De voor een element bepaalde uitlijning heeft niet alleen betrekking op de tekst in een ingesloten element op blokniveau, maar ook op het ingesloten element zelf.
Netscape Navigator 4.x
- De laatste regel van een ingesloten element op blokniveau waarvan de breedte kleiner is dan de beschikbare ruimte, wordt niet uitgelijnd ten opzichte van het element zelf, maar ten opzichte van het parent element. Dit kan voorkomen worden door voor de beëindiging van het ingesloten element een BR element te plaatsen.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE en TR.
- De waarden left, center en right worden ook ondersteund voor het INPUT element. Daarbij wordt echter niet de inhoud van het control uitgelijnd, maar het control zelf.
- Wanneer de eigenschap opgenomen is voor een LI element, krijgt niet het element zelf, maar het voorgaande LI element de stijl.
- Wanneer de eigenschap opgenomen is voor een DT of een DD element, krijgt niet het element zelf, maar het voorgaande DT of een DD element de stijl.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel. Wel wordt de ingesloten tabel zelf volgens de gedefinieerde stijl uitgelijnd.
Netscape Navigator 6.0 en hoger  |  Mozilla  |  Firefox
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het BUTTON element.
- De waarde justify wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor knoppen gemaakt met het INPUT element.
Opera 3.5
- Niet elke regel wordt tweezijdig uitgelijnd als text-align: justify gecombineerd wordt met de word-spacing eigenschap.
- De voor een element bepaalde uitlijning heeft niet alleen betrekking op de tekst in een ingesloten tabel, maar ook op de tabel zelf.
Opera 3.6
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE en TR.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- Niet elke regel wordt tweezijdig uitgelijnd als text-align: justify gecombineerd wordt met de word-spacing eigenschap.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel. Wel wordt de ingesloten tabel zelf volgens de gedefinieerde stijl uitgelijnd.
Opera 4.0 t/m 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- De text-align eigenschap wordt genegeerd, als text-align: justify gecombineerd wordt met de word-spacing eigenschap.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Opera 7.0 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- De waarde justify wordt niet ondersteund voor de elementen BUTTON, INPUT, SELECT en TEXTAREA.Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004