CSS overzicht eigenschappen Kleur en achtergrond


Handleiding HTML Legenda | CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin


De eigenschappen voor kleur en achtergrond kunnen gebruikt worden om de voor- en achtergrondkleur van een element te definiëren en om vast te leggen of en op welke wijze een achtergrondafbeelding moet worden weergegeven.


background De background eigenschap combineert de verschillende stijleigenschappen voor de achtergrond van een element op een verkorte wijze. beschrijving
voorbeelden

background-attachment

De background-attachment eigenschap bepaalt of de achtergrondafbeelding van een element gefixeerd is ten opzichte van het venster of frame, of mee mag schuiven met de inhoud van het document.

beschrijving
voorbeelden

background-color

De background-color eigenschap bepaalt de achtergrondkleur van een element.

beschrijving
voorbeelden

background-image

De background-image eigenschap bepaalt of een achtergrondafbeelding moet worden weergegeven en zo ja welke.

beschrijving
voorbeelden

background-position

De background-position eigenschap bepaalt de beginpositie van de achtergrondafbeelding van een element.

beschrijving
voorbeelden

background-repeat

De background-repeat eigenschap bepaalt of en in welke richting de achtergrondafbeelding van een element moet worden herhaald.

beschrijving
voorbeelden

color

De color eigenschap bepaalt de voorgrondkleur (de kleur van de tekst) van een element.

beschrijving
voorbeeldenLegenda | CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004