CSS beschrijving eigenschap list-style-position


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Lijsten | CSS eigenschappen | Begin


list-style-position


CSS 1
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De list-style-position eigenschap bepaalt hoe de markering van een onderdeel van een lijst geplaatst moet worden ten opzichte van de inhoud.

Waarden: outside | inside | inherit
Beginwaarde: outside
Heeft betrekking op: elementen die de eigenschap display met de waarde list-item hebben
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

Voorbeeld:

list-style-position: inside
outside
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De markering staat buiten de rechthoekige ruimte (de box) die het onderdeel van de lijst inneemt, uitgelijnd met de eerste regel van de tekst. De tekst van de volgende regels begint direct onder de tekst van de eerste regel.

Wanneer de eigenschap gebruikt wordt voor elementen waarvoor de display eigenschap met de waarde list-item geldt (anders dan UL, OL en LI), dan kan de markering buiten beeld komen staan. Om dit te voorkomen, is het in dat geval verstandig de marge van het document te vergroten.
inside
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De markering wordt geplaatst binnen de rechthoekige ruimte (de box) die het onderdeel van de lijst inneemt, uitgelijnd met de eerste regel van de tekst. De tekst van de tweede en volgende regels van de inhoud begint daardoor direct onder de markering. De linkerzijde van de box van het onderdeel van de lijst houdt zijn normale plaats.

Gezien de verschillende en soms minder fraaie wijze waarop de browsers een markering met nummer uitlijnen, wordt geadviseerd zorgvuldig om te gaan met de waarde inside in een genummerde lijst.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Internet Explorer 4.0
- De list-style-position eigenschap wordt niet ondersteund voor een onderdeel van de lijst (via het LI element).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen waarvoor de eigenschap display met de waarde list-item is gedefinieerd.
Internet Explorer 5.0
- Wanneer voor de lijst (via de elementen UL of OL) de waarde inside is gebruikt, dan wordt voor een onderdeel van de lijst (via het LI element) de waarde outside niet ondersteund. Als voor een lijst de list-style-position eigenschap niet is gebruikt of met de waarde outside, dan wordt de waarde inside wel ondersteund voor een onderdeel van de lijst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen waarvoor de eigenschap display met de waarde list-item is gedefinieerd.
Internet Explorer 5.5
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen waarvoor de eigenschap display met de waarde list-item is gedefinieerd.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- De eigenschap wordt wel ondersteund voor elementen waarvoor de display eigenschap met de waarde list-item is gedefinieerd, met uitzondering van DL.
Netscape Navigator 4.x
- De eigenschap wordt niet ondersteund. Wanneer voor elementen de display eigenschap met de waarde list-item is gedefinieerd, moet er echter rekening mee gehouden worden dat de tekst zonder duidelijke logica verplaatst.

Uitlijning markering met nummers bij inside

Internet Explorer 4.0/5.0/5.5
- Het einde van de markering staat in lijn met de tekst op de tweede en volgende regels en steekt daardoor ruim buiten het tekstblok uit.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- Het begin van de markering staat in lijn met de tekst op de tweede en volgende regels. Hetzelfde geldt voor het begin van de tekst op de eerste regel van de verschillende onderdelen van de lijst. De afstand tussen markering en tekst wordt al snel negatief, waardoor de markering over de tekst heen gaat lopen.
Mozilla, Firefox, Netscape Navigator 6.0 en hoger en Opera 4.0 en hoger
- Het begin van de markering staat in lijn met de tekst op de tweede en volgende regels. Omdat de afstand tussen de markering en de tekst gelijk blijft, verspringt de tekst op de eerste regel van de verschillende onderdelen van de lijst. Dat geeft, vooral als de tekst van de verschillende onderdelen van de lijst zich beperkt tot één regel, een rommelig beeld.
Opera 3.5/3.6
- Het einde van de markering voor de verschillende onderdelen van de lijst staat in lijn. Afhankelijk van de breedte van de markering, springt deze soms in en steekt deze soms uit.Legenda | Voorbeelden | Lijsten | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004