HTML Objecten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie objecten | Plug-ins en ActiveX controls | Afbeeldingen | Image maps | HTML-documenten | Java applets | QuickTime filmpjes | Macromedia Flash animaties | Geluidsfragmenten

Gerelateerde elementen: APPLET | BGSOUND | EMBED | NOEMBED | OBJECT | PARAM


Introductie objecten

In een HTML-document kunnen verschillende soorten objecten opgenomen (of ingesloten) worden, bijvoorbeeld afbeeldingen, andere HTML-documenten, Java applets en multimedia objecten als QuickTime filmpjes, Macromedia Flash animaties en geluidsfragmenten. Voor het insluiten van deze objecten worden verschillende elementen gebruikt:

  • Afbeeldingen worden in een document ingesloten met het IMG element. Voor het maken van aanklikbare afbeeldingen (Client-side image maps) zijn de elementen MAP en AREA beschikbaar. De beschrijving is opgenomen in het onderdeel Afbeeldingen.
  • Voor het insluiten van andere HTML-documenten kan gebruik gemaakt worden van inline frames, welke gedefinieerd worden met behulp van het IFRAME element. De beschrijving is opgenomen in het onderdeel Frames.
  • Java applets, kleine programma's geschreven in de programmeertaal Java, worden in een HTML-document ingesloten met het APPLET element. Vaak is het mogelijk de werking van het applet te beïnvloeden, door voor een aantal parameters op te geven welke waarde gebruikt moet worden. Hiervoor dient het PARAM element.
  • Multimedia objecten kunnen in een HTML-document ingesloten worden met behulp van het EMBED element (geluidsfragmenten in Microsoft Internet Explorer en Opera bovendien met het BGSOUND element).

Voor het insluiten van de verschillende objecten is in HTML 4.0 het OBJECT element geïntroduceerd. Dit element moet in de toekomst de eerder genoemde elementen gaan vervangen. Het APPLET element heeft om die reden in HTML 4.0 het label afgekeurd gekregen, terwijl de elementen EMBED en BGSOUND niet eens in de specificatie zijn opgenomen.

Het OBJECT element wordt ondersteund door Microsoft Internet Explorer 3.0 en hoger, Mozilla, Netscape Navigator 4.0 en hoger en Opera 4.0 en hoger. Ten behoeve van oudere browsers kan tussen de activering en beëindiging van het OBJECT element een alternatieve inhoud opgenomen worden. Deze alternatieve inhoud wordt alleen weergegeven als de browser het OBJECT element niet ondersteunt, of als het object niet kan worden weergegeven.

Browsers die het OBJECT element ondersteunen, doen dat overigens niet altijd voor alle typen objecten. Met name in Netscape Navigator 4 is de ondersteuning beperkt. Een veel groter probleem is evenwel dat de ondersteuning lang niet altijd correct is en nogal eens tot problemen in de weergave leidt (vooral de verschillende versies van Microsoft Internet Explorer en de oudere versies van Opera hebben hier last van). Bij multimedia objecten hebben die problemen vaak een relatie met de gebruikte plug-in. Dat is een programma dat ervoor zorgt dat bepaalde typen objecten binnen de browser kunnen worden weergeven. Soms is de weergave in een browser met de ene plug-in prima, terwijl een andere voor grote problemen zorgt.

Gezien de hiervoor genoemde problemen met het OBJECT element is de verleiding groot de "oudere" elementen te blijven gebruiken. Voor sommige objecten is dat voorlopig ook de beste oplossing. Bij multimedia objecten is het echter niet mogelijk het OBJECT element links te laten liggen, omdat nieuwere versies van Microsoft Internet Explorer het insluiten ervan met behulp van het EMBED element niet meer ondersteunt.

Na een korte toelichting op de begrippen plug-ins en ActiveX controls komen in dit onderdeel van de Handleiding HTML de verschillende objecten aan de orde: afbeeldingen, image maps, HTML-documenten, Java applets, QuickTime filmpjes, Macromedia Flash animaties en geluidsfragmenten. Per object wordt ingegaan op de ondersteuning door de verschillende browsers van de beschikbare elementen en wordt geadviseerd welke oplossing het beste gebruikt kan worden. Daarnaast worden voorbeelden gegeven van de verschillende mogelijkheden.

Bij de beschrijving van de ondersteuning van het OBJECT element blijft Microsoft Internet Explorer 3 buiten beschouwing. In het algemeen kan gesteld worden dat de weergave van vrijwel alle objecten veel problemen kent, maar dat daar tegenover staat dat vrijwel niemand deze browser nog zal gebruiken.

Je moet er rekening mee houden dat een document waarin de elementen EMBED of BGSOUND zijn opgenomen, niet voldoet aan HTML 4. Bij controle met een validator, zal het document dus niet worden goedgekeurd.


Vervolg: Plug-ins en ActiveX controlsInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004