HTML beschrijving element BGSOUND


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het BGSOUND element worden de volgende attributen beschreven: BALANCE, LOOP, SRC en VOLUME.

De beschrijving van de attributen CLASS, ID, LANG en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.


BGSOUND


HTML -
IE 3.0
NN -
MOZ -
FF -
OP 3.0
Het BGSOUND element wordt gebruikt om aan te geven, dat bij het openen van het document op de achtergrond een geluidsfragment moet worden afgespeeld. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om bestanden met de extensie wav, au en mid.
De opbouw is:

<BGSOUND>

Het BGSOUND element wordt geplaatst in de head van een document en heeft geen beëindiging.

In Opera 3.x werkt het BGSOUND element alleen als het LOOP attribuut is opgenomen (bijvoorbeeld met de waarde "1").

Het BGSOUND element maakt geen deel uit van HTML 4.0 en als alternatief kan het OBJECT element gebruikt worden. Zie de toelichting op het opnemen van geluidsfragmenten in het onderdeel Objecten.

DTD HTML 4.0: -
Beëindiging: verboden
Inhoud: - (het element is leeg)
Mag zijn opgenomen in: HEAD
Vereiste attributen: -
BALANCE


HTML -
IE 4.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het BALANCE attribuut kan gebruikt worden om aan te geven, hoe de geluidssterkte van het af te spelen geluidsfragment verdeeld moet worden tussen de linker en de rechter speaker.
De opbouw is:

<BGSOUND BALANCE="waarde">

De waarde is een getal tussen "-10000" en "+10000". Bij de waarde "0" (de standaardwaarde) is de geluidssterkte via beide speaker gelijk. Bij de waarde "-10000" wordt het geluidsfragment alleen via de linker speaker weergegeven, bij de waarde "+10000" alleen via de rechter speaker.
LOOP


HTML -
IE 3.0
NN -
MOZ -
FF -
OP 3.0
Het LOOP attribuut bepaalt hoe vaak het geluidsfragment herhaald moet worden.
De opbouw is:

<BGSOUND LOOP="waarde">

De waarde is een getal. Indien voor de waarde -1 of infinite wordt opgenomen, dan wordt het geluidsfragment continue herhaald.
SRC


HTML -
IE 3.0
NN -
MOZ -
FF -
OP 3.0
Met het SRC attribuut wordt bepaald welk geluidsfragment afgespeeld moet worden.
De opbouw is:

<BGSOUND SRC="URI">

De URI (Uniform Resource Identifier) heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich het gevraagde geluidsfragment bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe het gevraagde geluidsfragment op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URI op te nemen. Als het gevraagde geluidsfragment zich op de lokale server bevindt, dan volstaat de volgende URI:

path
VOLUME


HTML -
IE 4.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het VOLUME attribuut kan gebruikt worden om de geluidssterkte van het af te spelen geluidsfragment te definiëren.
De opbouw is:

<BGSOUND VOLUME="waarde">

De waarde is een getal tussen "-10000" en "0". Bij de waarde "0" (de standaardwaarde) wordt het geluidsfragment op de normale geluidssterkte weergegeven. Hoe groter het negatieve getal, hoe lager de geluidssterkte.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004