HTML beschrijving element HEAD


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen DIR en LANG is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Het gebruik van het HEAD element wordt toegelicht in het onderdeel Structuur document in de Handleiding HTML.


HEAD


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het HEAD element markeert het begin en einde van dat deel van een HTML-document (de head), dat algemene informatie over het document bevat.
De opbouw is:

<HEAD>
..
</HEAD>


Het gebruik van de activering en de beëindiging van het HEAD element is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Door zowel het HEAD als het BODY element op te nemen, krijgt het HTML-document een overzichtelijke structuur en wordt voorkomen dat elementen welke in de head thuis horen, vermengd worden met de feitelijke inhoud van het document in de body.
De head van een document moet in ieder geval het TITLE bevatten. Daarnaast kunnen in de head de volgende elementen opgenomen worden: BASE, META, LINK, STYLE en SCRIPT.
Het HEAD element en de elementen die in de head thuishoren, moeten geplaatst worden voor het BODY element en de elementen die tot de body behoren.
De informatie uit de head wordt door de browser niet in het documentvenster weergegeven.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: niet verplicht (hetzelfde geldt voor de activering)
Inhoud: precies één TITLE element;
eventueel de elementen BASE en ISINDEX;
nul of meer META, LINK, OBJECT, SCRIPT of STYLE elementen;
Mag zijn opgenomen in: HTML
Vereiste attributen: -
PROFILE


In grijs weergegeven attributen zijn niet beschreven in deze handleiding.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003