HTML beschrijving element HTML


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het HTML element wordt het volgende attribuut beschreven: VERSION.

De beschrijving van de attributen DIR en LANG is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Het gebruik van het HTML element wordt toegelicht in het onderdeel Structuur document in de Handleiding HTML.


HTML


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het HTML element markeert het begin en einde van een HTML-document en geeft aan dat het document HTML-code bevat.
De opbouw is:

<HTML>

</HTML>


Het gebruik van de activering en de beëindiging van het HTML element is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.
Het HTML element bevat een HEAD en een BODY element.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: niet verplicht (hetzelfde geldt voor de activering)
Inhoud: in HTML 4.0 strict en transitional: HEAD gevolgd door BODY;
in HTML 4.0 frameset: HEAD gevolgd door FRAMESET;
Mag zijn opgenomen in: -
Vereiste attributen: -
VERSION


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het VERSION attribuut kan gebruikt worden, om aan te geven aan welke HTML-versie het document voldoet.
De opbouw is:

<HTML VERSION="waarde">

</HTML>


In HTML 4.0 heeft het VERSION attribuut het label afgekeurd gekregen, omdat het overbodig is sinds de HTML-versie in elk HTML-document moet worden vastgelegd met de DOCTYPE-declaratie.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004