HTML Structuur document


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structuur document | De head | De body | DOCTYPE-declaratie | Titel document | Commentaar | Basisweergave document

Gerelateerde elementen: BASE | BODY | HEAD | HTML | LINK | META | SCRIPT | STYLE | TITLE


Introductie structuur document

Een HTML-document bestaat uit twee delen: de head en de body. De head wordt gedefinieerd met het HEAD element en bevat informatie over het document, de body wordt gedefinieerd met het BODY element en bevat de feitelijk inhoud van het document. Het HTML element markeert het begin en einde van een HTML-document en geeft aan dat het document HTML-code bevat.
Een HTML-document heeft de volgende opbouw:

<HTML>
<HEAD>
.. informatie over het document ..
</HEAD>
<BODY>
.. inhoud document ..
</BODY>
</HTML>

Wanneer met frames wordt gewerkt, is er in het document waarin de frames worden gedefinieerd niet echt sprake van een body. Het BODY element wordt in dat geval niet opgenomen en in plaats ervan worden de elementen FRAMESET en FRAME gebruikt.

Helemaal aan het begin van het document kan een DOCTYPE (document type) declaratie worden opgenomen, waarmee wordt aangegeven welke HTML-versie gebruikt is bij het maken van het document.

Zowel in de head als in de body van een document kan tekst als commentaar opgenomen worden, waardoor het niet door de browser wordt weergegeven.


Vervolg: De headInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005