HTML beschrijving element !DOCTYPE


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Het gebruik van de DOCTYPE-declaratie wordt toegelicht in het onderdeel Structuur document in de Handleiding HTML.


!DOCTYPE


HTML 2.0
IE (5.0)
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -

Helemaal aan het begin van een document moet de DOCTYPE (document type) declaratie worden opgenomen. Deze is ervoor bedoeld aan te geven aan welke HTML-versie het document voldoet. De DOCTYPE-declaratie verwijst naar een document type definition (DTD). In een DTD wordt onder meer beschreven welke elementen gebruikt mogen worden in de betreffende HTML-versie, op welke plaats een element in een document mag voorkomen (welke andere elementen een element mag bevatten en in welke andere elementen een element mag zijn opgenomen), of het gebruik van de activering en/of beëindiging van een element verplicht is, of een element inhoud bevat of leeg is tussen de activering en de beëindiging, welke attributen een element heeft, of het gebruik van bepaalde attributen verplicht is, welke waarden een attribuut mag hebben, wat de standaardwaarde is en aan welke eisen de waarde van een attribuut moet voldoen.

In het volgende overzicht is voor de DOCTYPE-declaratie voor de verschillende HTML-versies weergegeven.


HTML 2.0:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">


HTML 3.2:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">


HTML 4.0 Strict (bevat alle elementen en attributen, met uitzondering van die welke het label afgekeurd hebben gekregen, of welke betrekking hebben op frames):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">

HTML 4.0 Transitional (bevat alle elementen en attributen, inclusief die welke het label afgekeurd hebben gekregen, maar exclusief die welke betrekking hebben op frames):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

HTML 4.0 Frameset (bevat alle elementen en attributen, inclusief die welke het label afgekeurd hebben gekregen en inclusief die welke betrekking hebben op frames):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">


HTML 4.01 Strict (bevat alle elementen en attributen, met uitzondering van die welke het label afgekeurd hebben gekregen, of welke betrekking hebben op frames):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML 4.01 Transitional (bevat alle elementen en attributen, inclusief die welke het label afgekeurd hebben gekregen, maar exclusief die welke betrekking hebben op frames):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML 4.01 Frameset (bevat alle elementen en attributen, inclusief die welke het label afgekeurd hebben gekregen en inclusief die welke betrekking hebben op frames):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">


Het opnemen van de DOCTYPE-declaratie is in ieder geval van belang als je een document wilt controleren op het gebruik van de juiste HTML-code. De validator weet dan op basis van welke HTML-versie de controle moet plaatsvinden.

De meeste oudere browsers maken geen gebruik van de DOCTYPE-declaratie. Nieuwere browsers als Microsoft Internet Explorer 6.0 voor Windows en Microsoft Internet Explorer 5.0 voor Macintosh, Mozilla, Netscape Navigator 6.0 en hoger en Opera 7.0 en hoger gebruiken de DOCTYPE-declaratie om te bepalen hoe een document moet worden weergegeven. Onderscheid wordt daarbij gemaakt tussen twee manieren van weergeven: de "quirks" of "compatibility" (uitwisselbaarheids) modus en de "standards" modus. In de quirks modus wordt het document weergegeven zoals dat ook in oudere browsers het geval is. In de standards modus wordt het document weergegeven volgens de laatste standaarden op het gebied van HTML (versie 4) en CSS (versie 2).

De standards modus wordt door de hiervoor genoemde browsers in ieder geval aangehouden als één van de volgende DOCTYPE-declaraties zijn opgenomen:

  • HTML 4.0 of 4.01 STRICT met of zonder de URI van de document type definition
  • HTML 4.01 Transitional met de URI van de document type definition

Hoe browsers omgaan met andere DOCTYPE-declaraties is te zien in een overzicht in het onderdeel Structuur document.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004