CSS beschrijving eigenschap border-color


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Randen | CSS eigenschappen | Begin


border-color


CSS 1
IE 4.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De border-color eigenschap bepaalt in één keer de kleur van alle randen van een element.

Waarden: [<kleur> | transparent]{1,4} | inherit
Beginwaarde: wordt bepaald door de afzonderlijke eigenschappen border-top-color, border-right-color, border-bottom-color en border-left-color
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual

De eigenschap is een verkorte weergave van de eigenschappen border-top-color, border-right-color, border-bottom-color en border-left-color.

Er kunnen één, twee, drie of vier waarden worden opgenomen. Wanneer één waarde wordt opgenomen, dan geldt deze voor alle vier randen. Wanneer twee waarden zijn opgenomen, dan geldt de eerste voor de boven- en onderrand en de tweede voor de rechter- en linkerrand. Wanneer drie waarden zijn opgenomen, dan geldt de eerste waarde voor de bovenrand, de tweede waarde voor zowel de rechter- als de linkerrand en de derde waarde voor de onderrand. Wanneer vier waarden zijn opgenomen, dan geldt als volgorde boven, rechts, onder en links.
Het voorgaande geldt niet voor de waarde inherit, die betrekking heeft op alle vier randen en slechts één keer mag worden opgenomen en bovendien niet in combinatie met andere waarden.

Als (ook via de eigenschappen border-top-color, border-right-color, border-bottom-color en border-left-color) geen kleur voor de rand is opgegeven, dan moet de browser de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aanhouden.

Bij 3-D randen (dus als de border-style eigenschap de waarde groove, ridge, inset of outset heeft) is het lichte deel lichter en het donkere deel donkerder dan de opgegeven kleur. Welke kleuren precies gebruikt worden voor de lichte en donkere delen hangt af van de browser.

Voorbeelden:

border-color: #336699;

border-color: red blue;

border-color: #E0E0E0 #606060 #606060 #E0E0E0;
<kleur>
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Voor de kleur kan een kleurnaam of een rgb-waarde gebruikt worden. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
 • kleurnaam
  • één van de volgende 17 namen: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, en yellow
  • een systeemkleur
 • rgb-waarde
  • hexadecimale notatie (bijvoorbeeld #0000FF)
  • verkorte hexadecimale notatie (bijvoorbeeld #C09)
  • numerieke notatie (bijvoorbeeld rgb(51,102,153)
  • notatie in percentages (bijvoorbeeld rgb(60%,0%,80%)
Uitgebreide informatie over het gebruik van kleuren wordt gegeven in het onderdeel Kleuren in HTML/CSS.
transparent
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De rand is doorzichtig en een eventueel vastgelegde achtergrondkleur of -afbeelding van het element zelf of van een ancestor element zal dus doorschijnen in de ruimte die de rand inneemt.

Een browser die transparent niet ondersteund, zal de beginwaarde aanhouden.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 4.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor inline elementen (maar wel voor het IMG element).
- Wanneer bij een ongeordende lijst de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of LI, dan wordt de linkerrand op de gebruikelijke positie van de markering geplaatst en schuiven de markering en de linkerkant van de inhoud van het LI element naar rechts.
- Wanneer bij een geordende lijst de eigenschap is opgenomen voor de elementen OL of LI, dan wordt de linkerrand bovenop de markering geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 5.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor inline elementen (maar wel voor het IMG element).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 5.5
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Netscape Navigator 4.x
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor inline elementen, dan worden deze behandeld als elementen op blokniveau.
- De rand wordt niet om het hele rechthoekige oppervlak van een element op blokniveau (zoals P, BLOCKQUOTE, Hx en FORM) weergegeven, maar alleen om de inhoud.
- Wanneer er meer dan één waarde wordt opgenomen, dan wordt voor alle randen dezelfde willekeurig bepaalde kleur aangehouden.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund. In plaats van deze te negeren, wordt echter een willekeurige andere kleur gebruikt.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE, TD, TH en CAPTION.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand weergegeven op de plaats waar normaal de inhoud van het LI element begint. De linkerzijde van het LI element verplaatst daarbij naar rechts. De markering schuift binnen de rechthoekige ruimte waarin de inhoud van het LI element staat (zoals bij de waarde inside van de list-style-position eigenschap) en is bovendien in alle gevallen een klein symbool, ongeacht de waarde van de list-style-type eigenschap.
- Het opnemen van de eigenschap voor verschillende elementen voor lijsten (LI, DT of DD), formulieren (SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA), afbeeldingen (IMG) en hyperlinks (A) heeft vaak dramatische gevolgen. Soms (bij LI, DT, DD, INPUT en IMG) wordt de rand niet aangehouden voor het element zelf, maar wordt erboven of eronder een kleine lege box geplaatst met de opgegeven rand. In andere gevallen (bij SELECT, OPTION, TEXTAREA en A) verliest het element zijn functie (en is het niet meer mogelijk er een optie uit de lijst te selecteren, tekst in te voeren, of naar het volgende document te gaan).
- Systeemkleuren worden niet ondersteund. In plaats van ze te negeren, wordt echter een willekeurige andere kleur gebruikt.
Netscape Navigator 6.0 t/m 6.2
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA, SELECT of BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Netscape Navigator 7.0  |  Mozilla 1.0/1.1
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het SELECT element, dan wordt niet de opgegeven kleur aangehouden, maar een lichte versie ervan.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje), dan wordt niet de opgegeven kleur aangehouden, maar een lichte versie ervan.
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA en BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Netscape Navigator 7.01/7.02  |  Mozilla 1.2
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het SELECT element, dan wordt niet de opgegeven kleur aangehouden, maar een lichte versie ervan.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA en BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Netscape Navigator 7.1 en hoger  |  Mozilla 1.3 en hoger  |  Firefox
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het SELECT element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA en BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Opera 3.5
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
- Wanneer er meer dan één waarde wordt opgenomen, dan wordt voor alle randen de eerste waarde aangehouden.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de rand in zwart weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE, TD, TH en CAPTION.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
Opera 3.6
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de rand in zwart weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE, TD, TH en CAPTION.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
Opera 4.0
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de rand in zwart weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het CAPTION element, dan bestaat de kans dat het bijschrift over de rechterrand heen loopt (de box van het bijschrift krijgt de breedte van de tabel, ook al is voor het langste woord meer ruimte nodig).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
Opera 5.0
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de rand in zwart weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden, maar grijs.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Opera 5.1 t/m 6.0
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de rand in zwart weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden, maar grijs.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Opera 7.0/7.1
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het CAPTION element, dan bestaat de kans dat het bijschrift over de rechterrand heen loopt (de box van het bijschrift krijgt de breedte van de tabel, ook al is voor het langste woord meer ruimte nodig).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het BUTTON element. Voor de kleur van de rand wordt echter niet de geldende waarde van de color eigenschap aangehouden, maar grijs.
- De browser heeft grote problemen met de weergave van randen voor het IFRAME element.
Opera 7.2 en hoger
- Als de eigenschap is opgenomen voor een element op blokniveau dat standaard een margin boven het element heeft (zoals P, BLOCKQUOTE, Hx, UL, OL, DL en FORM), dan wordt deze margin ook weergegeven als het element het eerste element in de body van het document is.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het CAPTION element, dan bestaat de kans dat het bijschrift over de rechterrand heen loopt (de box van het bijschrift krijgt de breedte van de tabel, ook al is voor het langste woord meer ruimte nodig).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het BUTTON element. Voor de kleur van de rand wordt echter niet de geldende waarde van de color eigenschap aangehouden, maar grijs.
- Wanneer voor de rand om een IFRAME element geen kleur is gedefinieerd dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden, maar grijs.Legenda | Voorbeelden | Randen | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005