CSS beschrijving eigenschap border-right-color


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Randen | CSS eigenschappen | Begin


border-right-color


CSS 1
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De border-right-color eigenschap bepaalt de kleur van de rechterrand van een element.

Waarden: <kleur> | transparent | inherit
Beginwaarde: de voor het element geldende waarde van de color eigenschap
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual

Als er geen kleur voor de rand is opgegeven, dan moet de browser de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aanhouden.

Bij 3-D randen (dus als de border-style eigenschap de waarde groove, ridge, inset of outset heeft) is het lichte deel lichter en het donkere deel donkerder dan de opgegeven kleur. Welke kleuren precies gebruikt worden voor de lichte en donkere delen hangt af van de browser.

Voorbeeld:

border-right-color: #336699;
<kleur>
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Voor de kleur kan een kleurnaam of een rgb-waarde gebruikt worden. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
 • kleurnaam
  • één van de volgende 17 namen: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, en yellow
  • een systeemkleur
 • rgb-waarde
  • hexadecimale notatie (bijvoorbeeld #0000FF)
  • verkorte hexadecimale notatie (bijvoorbeeld #C09)
  • numerieke notatie (bijvoorbeeld rgb(51,102,153)
  • notatie in percentages (bijvoorbeeld rgb(60%,0%,80%)
Uitgebreide informatie over het gebruik van kleuren wordt gegeven in het onderdeel Kleuren in HTML/CSS.
transparent
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De rand is doorzichtig en een eventueel vastgelegde achtergrondkleur of -afbeelding van het element zelf of van een ancestor element zal dus doorschijnen in de ruimte die de rand inneemt.

Een browser die transparent niet ondersteund, zal de beginwaarde aanhouden. Dat is de voor het element geldende waarde van de color eigenschap.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 4.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor inline elementen (maar wel voor het IMG element).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 5.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor inline elementen (maar wel voor het IMG element).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 5.5
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Netscape Navigator 6.0 t/m 6.2
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA, SELECT of BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Netscape Navigator 7.0  |  Mozilla 1.0/1.1
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het SELECT element, dan wordt niet de opgegeven kleur aangehouden, maar een lichte versie ervan.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje), dan wordt niet de opgegeven kleur aangehouden, maar een lichte versie ervan.
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA en BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Netscape Navigator 7.01/7.02  |  Mozilla 1.2
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het SELECT element, dan wordt niet de opgegeven kleur aangehouden, maar een lichte versie ervan.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA en BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Netscape Navigator 7.1 en hoger  |  Mozilla 1.3 en hoger  |  Firefox
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het SELECT element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor een INPUT element, waarvan het TYPE attribuut de waarde "radio" of "checkbox" heeft (dus als het gaat om een keuzerondje of een aankruisvakje).
- Wanneer er geen kleur is vastgelegd voor de randen van de elementen INPUT, TEXTAREA en BUTTON, dan wordt een licht grijze kleur aangehouden.
Opera 3.5/3.6
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de rand in zwart weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE, TD, TH en CAPTION.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT, OPTION, INPUT en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
Opera 4.0
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de rand in zwart weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het CAPTION element, dan bestaat de kans dat het bijschrift over de rechterrand heen loopt (de box van het bijschrift krijgt de breedte van de tabel, ook al is voor het langste woord meer ruimte nodig).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
Opera 5.0
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de rand in zwart weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden, maar grijs.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Opera 5.1 t/m 6.0
- De waarde inherit wordt niet ondersteund, maar dat betekent niet dat de eigenschap wordt genegeerd. In plaats van een eventueel eerder voor het element gedefinieerde stijl wordt de rand in zwart weergegeven.
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand, maar wordt hij er net buiten geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- Wanneer voor de rand om een BUTTON element geen kleur is gedefinieerd dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden, maar grijs.
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor het IFRAME element, dan dient de gedefinieerde rand niet als vervanging van de standaard 3-D rand van het inline frame, maar wordt hij er net buiten geplaatst. Om de 3-D rand te laten vervallen moet je voor het IFRAME element het FRAMEBORDER attribuut met de waarde "0" opnemen.
Opera 7.0/7.1
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het CAPTION element, dan bestaat de kans dat het bijschrift over de rechterrand heen loopt (de box van het bijschrift krijgt de breedte van de tabel, ook al is voor het langste woord meer ruimte nodig).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan wordt voor de randen waarvoor geen stijl is gedefinieerd de waarde none van de border-style eigenschap aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het BUTTON element. Voor de kleur van de rand wordt echter niet de geldende waarde van de color eigenschap aangehouden, maar grijs.
- De browser heeft grote problemen met de weergave van randen voor het IFRAME element.
Opera 7.2 en hoger
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor het CAPTION element, dan bestaat de kans dat het bijschrift over de rechterrand heen loopt (de box van het bijschrift krijgt de breedte van de tabel, ook al is voor het langste woord meer ruimte nodig).
- Wanneer de eigenschap is opgenomen voor de elementen UL of OL, dan wordt de linkerrand direct links van de inhoud van het LI element geplaatst (de markering staat dus buiten de rand).
- Wanneer de eigenschap wordt opgenomen voor de elementen SELECT, INPUT en TEXTAREA element, dan wordt voor de randen waarvoor geen stijl is gedefinieerd de waarde none van de border-style eigenschap aangehouden en dus helemaal geen rand weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het BUTTON element. Voor de kleur van de rand wordt echter niet de geldende waarde van de color eigenschap aangehouden, maar grijs.
- Wanneer voor de rand om een IFRAME element geen kleur is gedefinieerd dan wordt niet de voor het element geldende waarde van de color eigenschap aangehouden, maar grijs.Legenda | Voorbeelden | Randen | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005