CSS voorbeelden eigenschap border-right-color


Handleiding HTML Legenda | Beschrijving | Randen | CSS eigenschappen | Begin


De border-right-color eigenschap kun je gebruiken om de kleur voor de rechterrand van een element te bepalen.

In het volgende voorbeeld zijn verschillende mogelijkheden te zien voor het vastleggen van de kleur. De border-right-style eigenschap is opgenomen, omdat anders de beginwaarde none geldt en dus geen rand wordt weergegeven. Omdat de border-right-width eigenschap ontbreekt, wordt voor de breedte van de rand de waarde medium aangehouden.

<P STYLE="border-right-style: solid; border-right-color: red;">Voor dit P element is de border-right-color eigenschap gebruikt met de waarde red.</P>
<P STYLE="border-right-style: solid; border-right-color: #33CC99;">Voor dit P element is de border-right-color eigenschap gebruikt met de waarde #33CC99.</P>
<P STYLE="border-right-style: solid; border-right-color: rgb(51,102,153);">Voor dit P element is de border-right-color eigenschap gebruikt met de waarde rgb(51,102,153).</P>

Voorbeeld border-right-color

Je kunt de border-right-color eigenschap bijvoorbeeld gebruiken als je de rechterrand van een element een andere kleur wilt geven dan voor alle randen is vastgelegd met de border eigenschap.

<P STYLE="border: solid 2px #336699; border-left-color: #33CC99;">De border-right-color eigenschap zorgt voor een afwijkend gekleurde rechterrand.</P>

Voorbeeld border-right-colorLegenda | Beschrijving | Randen | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005