CSS CSS en tabellen


Handleiding HTML Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie CSS en tabellen | Tabelranden | Gescheiden tabelranden | Samenvallende tabelranden | Stijlen voor tabelranden | Achtergrond tabel | Uitlijnen celinhoud | Kolommen | Verbergen kolommen en rijen | Afmetingen tabel | Uitlijnen tabel | Bijschrift bij tabel | Inline tabellen | Tabellen zonder tabelelementen


Stijlen voor tabelranden

De stijl van de randen in een tabel bepaal je met de border-style eigenschap. Deze eigenschap kent een achttal waarden, waarmee je kunt bepalen hoe een rand wordt weergegeven: double, solid, dashed, dotted, groove, ridge, inset en outset. Daarnaast kent de border-style eigenschap ook een tweetal waarden, waarmee je kunt bepalen óf een rand wordt weergegeven: none en hidden. In dit onderdeel worden de verschillende waarden gedemonstreerd en eventuele bijzonderheden toegelicht.

Bij de voorbeelden die de verschillende stijlen voor de rand laten zien, wordt gebruik gemaakt van een tabel die bestaat uit slechts één cel. De volgende HTML-code voor de tabel is opgenomen:

<TABLE>
<TR>
<TD>omschrijving stijl</TD>
</TR>
</TABLE>

In een stijlblok in de head van het document zijn steeds stijlregels opgenomen voor de elementen TABLE en TD. In de voorbeelden is alleen een stijl voor de rand van de tabel gedefinieerd. Voor de cel wordt dan dus geen rand weergegeven.
In de stijlregel voor het TABLE element is overigens niet de border-style eigenschap als zodanig opgenomen, maar de border eigenschap, waarin de eigenschappen border-width, border-style en border-color zijn gecombineerd.
In de meeste voorbeelden is voor het TABLE element de border-collapse eigenschap niet opgenomen. Dan geldt de beginwaarde van deze eigenschap (separate) en wordt dus uitgegaan van het model voor Gescheiden tabelranden. In de weergave van de tabel is dat overigens niet te zien, omdat er voor de cel geen rand is gedefinieerd.
In de eerste vier voorbeelden worden de waarden double, solid, dashed en dotted gedemonstreerd voor de border-style eigenschap. Dit levert in alle gevallen een vlakke rand op in de opgegeven kleur. In de volgende voorbeelden komen de waarden groove, ridge, inset en outset aan bod. Deze waarden zorgen voor een driedimensionale rand, die is opgebouwd uit lichtere en donkere delen. Welke delen lichter en welke delen donkerder zijn hangt af van de gekozen stijl en in de weergave door de browser moet de verdeling ervan overeenkomen met die in de opgenomen schermafdrukken. Omdat de exacte kleuren van de lichtere en donkere delen door de browser bepaald worden, kunnen die wel afwijken van de schermafdrukken.

De waarde double voor de border-style eigenschap zorgt voor een rand bestaande uit een dubbele vlakke lijn.

TABLE { border: 6px double #336699; }
TD    { text-align: center; width: 200px; height: 30px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

Met de waarde solid is de rand een enkele doorgaande vlakke lijn.

TABLE { border: 4px solid #336699; }
TD    { text-align: center; width: 200px; height: 30px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

Met de waarde dashed is de rand een enkele vlakke lijn bestaande uit streepjes.

TABLE { border: 4px dashed #336699; }
TD    { text-align: center; width: 200px; height: 30px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

Met de waarde dotted is de rand een enkele vlakke lijn bestaande uit punten.

TABLE { border: 4px dotted #336699; }
TD    { text-align: center; width: 200px; height: 30px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

Met de waarde groove lijkt het alsof de rand in de achtergrond gesneden is.

TABLE { border: 6px groove #336699; }
TD    { text-align: center; width: 200px; height: 30px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

Bij de waarde ridge zijn de lichte en donkere delen van de rand in vergelijking tot de waarde groove omgedraaid. Daardoor lijkt het alsof de rand uit de achtergrond komt.

TABLE { border: 6px ridge #336699; }
TD    { text-align: center; width: 200px; height: 30px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

Bij de waarden inset en outset hangt de weergave af van het gebruikte model voor de tabelranden. Bij het model voor Gescheiden tabelranden is de weergave voor de tabelelementen hetzelfde als die bij andere elementen. Bij het model voor Samenvallende tabelranden wijkt de weergave daarvan af. Voor beide modellen zijn voorbeelden van inset en outset opgenomen.

In het model voor Gescheiden tabelranden (net als bij de eerdere voorbeelden bepaalt de beginwaarde separate van de border-collapse eigenschap dat dit model gebruikt wordt) zorgt de waarde inset ervoor dat het lijkt alsof de hele tabel in de achtergrond is opgenomen.

TABLE { border: 6px inset #336699; }
TD    { text-align: center; width: 200px; height: 30px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

De waarde outset zorgt er in het model voor Gescheiden tabelranden voor dat het lijkt alsof de hele tabel uit de achtergrond komt.

TABLE { border: 6px outset #336699; }
TD    { text-align: center; width: 200px; height: 30px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

In de volgende twee voorbeelden is voor het TABLE element de border-collapse eigenschap opgenomen met de waarde collapse. Bij de weergave van de tabel wordt daardoor uitgegaan van het model voor Samenvallende tabelranden. De afmetingen van de tabellen zijn kleiner dan in de eerdere voorbeelden, omdat er in dit model geen sprake is van een tussenruimte tussen de randen (bij het model voor Gescheiden tabelranden houden de meeste browsers daarvoor twee pixels aan, ook als zoals in dit geval de cel geen rand heeft).

In het model voor Samenvallende tabelranden moet de waarde inset op dezelfde manier weergegeven worden als de waarde groove.

TABLE { border-collapse: collapse; border: 6px inset #336699; }
TD    { text-align: center; width: 200px; height: 30px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

In het model voor Samenvallende tabelranden moet de waarde outset op dezelfde manier weergegeven worden als de waarde ridge.

TABLE { border-collapse: collapse; border: 6px inset #336699; }
TD    { text-align: center; width: 200px; height: 30px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden


Als je wilt dat (bepaalde) randen van een tabel niet worden weergegeven, dan kun je de border-style eigenschap opnemen met één van de waarden none of hidden. Welke waarde je wanneer moet gebruiken, wordt toegelicht met behulp van een tabel die is opgebouwd met de volgende HTML-code:

<TABLE>
<TR>
<TD>a1</TD><TD>a2</TD>
</TR>
<TR>
<TD>b1</TD><TD>b2</TD>
</TR>
</TABLE>

Bij het model voor Gescheiden tabelranden heeft de waarde hidden dezelfde betekenis als de waarde none en maakt het dus niet uit welke van de twee je gebruikt. Wanneer je in de stijlregel voor het TABLE element border-style: none opneemt, dan wordt de buitenrand van de tabel niet weergegeven.

TABLE { border-collapse: separate; border-style: none; }
TD    { border: 2px solid #336699; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

Als je voor het TABLE element border-style: hidden opneemt, dan is het resultaat hetzelfde.

TABLE { border-collapse: separate; border-style: hidden; }
TD    { border: 2px solid #336699; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

In het model voor Samenvallende tabelranden heeft border-style: none niet zomaar tot gevolg dat de rand van een element niet wordt weergegeven. Op grond van de regels die gelden voor de oplossing van eventuele conflicten tussen de stijlen van samenvallen randen, heeft een rand waarvoor de border-style eigenschap de waarde none heeft, een lagere prioriteit dan randen waarvoor een andere stijl geldt. In het volgende voorbeeld wint de rand van het TD element het daarom van de rand van het TABLE element. De buitenrand van de tabel wordt als gevolg daarvan wel weergegeven.

TABLE { border-collapse: collapse; border-style: none; }
TD    { border: 2px solid #336699; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

Wanneer in het volgende voorbeeld border-style: none wordt opgenomen voor het TD element in plaats van voor het TABLE element, dan heeft dat wel gevolgen voor de weergave van de randen. De buitenrand van de tabel wordt weergegeven, omdat de rand van het TABLE element het wint van de rand van het TD element. Voor de randen tussen de cellen zijn er echter geen elementen, waarvoor een andere stijl geldt dan border-style: none (omdat voor het TR element geen stijl is gedefinieerd, wordt voor de randen van de rijen de beginwaarde van de border-style eigenschap aangehouden, ofwel none). De randen binnen de tabel worden dus niet weergegeven.

TABLE { border-collapse: collapse; border: 2px solid #336699;border-style: hidden; }
TD    { border-style: none; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

Op grond van de genoemde regels voor de oplossing van eventuele conflicten tussen de stijlen van samenvallen randen, wint een rand met border-style: hidden het altijd van alle andere randen. In het volgende voorbeeld wordt daarom de buitenrand van de tabel niet weergegeven.

TABLE { border-collapse: collapse; border-style: hidden; }
TD    { border: 2px solid #336699; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

Wanneer border-style: hidden wordt opgenomen voor het TD element in plaats van voor het TABLE element, dan worden er helemaal geen randen weergegeven in de tabel.

TABLE { border-collapse: collapse; border: 2px solid #336699;border-style: hidden; }
TD    { border-style: hidden; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld stijlen voor tabelranden

In het onderdeel Samenvallende tabelranden zijn ook enkele voorbeelden opgenomen van het gebruik van de waarden none en hidden van de border-style eigenschap.


Vervolg: Achtergrond tabelInhoud onderdeel | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005