CSS CSS en tabellen


Handleiding HTML Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie CSS en tabellen | Tabelranden | Gescheiden tabelranden | Samenvallende tabelranden | Stijlen voor tabelranden | Achtergrond tabel | Uitlijnen celinhoud | Kolommen | Verbergen kolommen en rijen | Afmetingen tabel | Uitlijnen tabel | Bijschrift bij tabel | Inline tabellen | Tabellen zonder tabelelementen


Gescheiden tabelranden

In het CCS-model voor gescheiden tabelranden komt de weergave van de randen van een tabel, anders dan bij het model voor samenvallende tabelranden, op hoofdlijnen overeen met de weergave van de randen van een tabel waarvoor alleen HTML is gebruikt.
Een belangrijk kenmerk van het model voor gescheiden tabelranden is, dat alleen de tabel zelf én de afzonderlijke cellen een rand hebben. Dat betekent dat rijen, rijgroepen, kolommen en kolomgroepen geen rand hebben. Bij dit model is het dus alleen zinvol stijlen te definiëren voor de rand van de elementen TABLE, TD en TH. Voor andere elementen (COL, COLGROUP, THEAD, TBODY en TFOOT en TR) zal de browser de stijl van de rand negeren.
Een ander belangrijk kenmerk van het model voor gescheiden tabelranden is, dat de randen van aan elkaar grenzende cellen en de randen van cellen en de tabel van elkaar gescheiden zijn. In de meeste browsers standaard door een tussenruimte van 2 pixels, maar door de border-spacing eigenschap op te nemen voor het TABLE element kan deze ruimte ook breder of smaller gemaakt worden. De afstand tussen de rand van een cel en die van de tabel kun je daarnaast nog een beïnvloeden, door voor het TABLE element één of meer van de eigenschappen voor de padding te gebruiken. In de onderstaande afbeelding is de tussenruimte te zien voor een tabel, waarvoor de volgende stijlregels gelden:

TABLE { border-collapse: separate; border-spacing: 20px 10px;
        padding: 15px 5px; border: solid 5px #FF0000; }
TD    { border: solid 5px #336699; text-align: center; width: 80px; }

De border-spacing bedraagt in horizontale richting 20 pixels en in verticale richting 10 pixels (zie ook de toelichting op de eigenschap later in de onderdeel). De padding bedraagt in horizontale richting 5 pixels en in verticale richting 15 pixels.

Weergave padding en border-spacing

Als je het model voor gescheiden tabelranden wilt gebruiken, dan neem je voor het TABLE element de border-collapse eigenschap op met de waarde separate. Je kunt het jezelf echter ook gemakkelijk maken en de border-collapse eigenschap gewoon weglaten. Omdat separate de beginwaarde van de border-collapse eigenschap is, wordt elke tabel zonder deze eigenschap automatisch met gescheiden randen uitgevoerd.

Aan de hand van een aantal voorbeelden worden de kenmerken en mogelijkheden van het model voor gescheiden tabelranden gedemonstreerd. Hierbij wordt steeds de volgende HTML-code voor de tabel gebruikt:

<TABLE>
<TR>
<TD>a1</TD><TD>a2</TD>
</TR>
<TR>
<TD>b1</TD><TD>b2</TD>
</TR>
</TABLE>

In het eerste voorbeeld is in een stijlblok in de head van het document alleen een stijl gedefinieerd voor de rand van het TABLE element. Er wordt daardoor wel een rand om de tabel als geheel geplaatst, maar geen randen om de afzonderlijke cellen.

TABLE { border-collapse: separate; border: 2px solid #336699; }
TD    { text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden

Wanneer je uitsluitend een stijl definieert voor de rand van het TD element, dan wordt alleen om elke cel een rand geplaatst en ontbreekt de rand aan de buitenzijde van de tabel. De randen van aangrenzende cellen worden gescheiden door een ruimte, die in de meeste browsers standaard 2 pixels breed is.

TABLE { border-collapse: separate; }
TD    { border: 2px solid #33CC99; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden

Wanneer je de stijlregels uit de vorige voorbeelden combineert, dan wordt er zowel een rand om elke cel, als een rand om de tabel geplaatst. De ruimte tussen de rand van een cel en de rand van de tabel is in de meeste browsers ook weer standaard 2 pixels breed.

TABLE { border-collapse: separate; border: 2px solid #336699; }
TD    { border: 2px solid #33CC99; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden

Als je een stijl definieert voor de rand voor een ander tabelelement dan TABLE, TD of TH, dan moet de browser die stijl negeren. In het volgende voorbeeld is in het stijlblok een stijl voor de rand van het TR element vastgelegd. Omdat er geen stijlen zijn gedefinieerd voor de randen van de elementen TABLE en TD, moet de tabel het helemaal zonder randen doen

TABLE { border-collapse: separate;}
TD    { text-align: center; width: 80px; }
TR    { border: 2px solid #0099CC; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden


Ruimte tussen de randen

Met de border-spacing eigenschap kun je bepalen wat de breedte moet zijn van de ruimte tussen de randen van cellen onderling en tussen de rand van een cel en die van de tabel.
Je kunt de border-spacing eigenschap alleen gebruiken voor het TABLE element en definieert dus in één keer de breedte van de tussenruimte voor de hele tabel. Wel is mogelijk onderscheid te maken in de breedte van de ruimte tussen de verticale randen en die van de ruimte tussen de horizontale randen.

Wanneer je één waarde opneemt voor de border-spacing eigenschap, dan wordt in verticale én in horizontale richting dezelfde breedte aangehouden.

TABLE { border-collapse: separate; border-spacing: 4px;
        border: 1px solid #C0C0C0; }
TD    { border: 1px solid #C0C0C0; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden

Wanneer je twee waarden opneemt voor de border-spacing eigenschap, dan heeft de eerste betrekking op de ruimte tussen de verticale randen en de tweede op de ruimte tussen de horizontale randen.

TABLE { border-collapse: separate; border-spacing: 4px 8px;
        border: 1px solid #C0C0C0; }
TD    { border: 1px solid #C0C0C0; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden

Wanneer je de border-spacing eigenschap opneemt met de waarde "0", dan worden de randen zonder tussenruimte tegen elkaar aan geplaatst. De weergave lijkt daardoor sterk op een tabel met samenvallende tabelranden. Het verschil is dat de randen in het voorbeeld (1 + 1 =) 2 pixels breed zijn, terwijl dat bij het model met samenvallende tabelranden 1 pixel zou zijn (zie het voorbeeld in het onderdeel Tabelranden).

TABLE { border-collapse: separate; border-spacing: 0px;
        border: 1px solid #C0C0C0; }
TD    { border: 1px solid #C0C0C0; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden

In aanvulling op de mogelijkheden die de border-spacing eigenschap biedt, kun je de afstand tussen de rand van een cel en die van de tabel ook beïnvloeden door voor het TABLE element één of meer van de eigenschappen voor de padding op te nemen. In het volgende voorbeeld is de padding eigenschap gebruikt met één waarde. De extra ruimte (de padding) is daardoor in horizontale en in verticale richting gelijk.

TABLE { border-collapse: separate; border-spacing: 4px;
        padding: 4px; border: 1px solid #C0C0C0; }
TD    { border: 1px solid #C0C0C0; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden

Wanneer je twee waarden opneemt voor de padding eigenschap dan heeft de eerste betrekking op de ruimte in verticale richting (dus tussen de horizontale randen van een cel en de tabel) en de tweede in horizontale richting (dus tussen de verticale randen van een cel en de tabel).

TABLE { border-collapse: separate; border-spacing: 4px;
        padding: 4px 12px; border: 1px solid #C0C0C0; }
TD    { border: 1px solid #C0C0C0; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden


Weergave lege cellen

Wanneer je werkt met gescheiden tabelranden, dan biedt CSS je de mogelijkheid om met behulp van de empty-cells eigenschap te bepalen of lege cellen wel of niet moeten worden weergegeven. Wanneer je kiest voor de waarde show, dan worden gedefinieerde stijlen voor randen en achtergrond(kleur) ook aangehouden als een cel leeg is. Kies je voor de waarde hide, dan worden geen randen en achtergrond(kleur) weergegeven voor lege cellen.
Je kunt de empty-cells eigenschap alleen gebruiken voor het TABLE element en bepaalt dus in één keer hoe de browser lege cellen in de betreffende tabel moet weergeven.

In het volgende voorbeeld is de cel rechtsonder leeg. De empty-cells eigenschap is niet opgenomen, maar omdat de beginwaarde van de eigenschap show is, zou de browser de rand om de lege cel moeten weergeven. In de praktijk blijken alleen Mozilla en Netscape Navigator 6 en hoger zich aan deze regel te houden. In Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator 4 en lager en Opera blijft de rand van de lege cel standaard achterwege.

TABLE { border-collapse: separate; border: 1px solid #C0C0C0; }
TD    { border: 1px solid #C0C0C0; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden

Met de waarde show voor de empty-cells eigenschap geef je aan dat de browser de rand om de lege cel moet weergeven.

TABLE { border-collapse: separate; empty-cells: show;
        border: 1px solid #C0C0C0; }
TD    { border: 1px solid #C0C0C0; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden

Bij de waarde hide voor de empty-cells eigenschap moet de browser de rand van de lege cel verbergen.

TABLE { border-collapse: separate; empty-cells: hide;
        border: 1px solid #C0C0C0; }
TD    { border: 1px solid #C0C0C0; text-align: center; width: 80px; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden

Als je ervoor gekozen hebt lege cellen te verbergen, dan mag de browser ook een eventuele achtergrond niet weergegeven. In plaats daarvan krijg je de achtergrond van de tabel te zien (uiteraard alleen als je voor de tabel een achtergrond hebt gedefinieerd). Zie ook het onderdeel Achtergrond tabel.

TABLE { border-collapse: separate; empty-cells: hide;
        border: 1px solid #C0C0C0; background-color: #FFFF99; }
TD    { border: 1px solid #C0C0C0; text-align: center; width: 80px;
        color: #000000; background-color: #99FFCC; }

Voorbeeld gescheiden tabelranden


Vervolg: Samenvallende tabelrandenInhoud onderdeel | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005