HTML Tabellen


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie tabellen | Eenvoudige tabellen | Samenvoegen cellen | Uitlijnen celinhoud | Uitlijnen tabel | Bijschrift bij tabel | Tabelranden | Achtergrond tabel | Rijgroepen | Kolomgroepen | Kader en lijnen | Voorrangsregels bij uitlijnen

Gerelateerde elementen: CAPTION | COL | COLGROUP | TABLE | TBODY | TD | TFOOT | TH | THEAD | TR


Voorrangsregels bij uitlijnen


De uitlijning van de inhoud van een cel kan op verschillende manieren bepaald worden:

 • door het toevoegen van de attributen ALIGN, VALIGN, CHAR en CHAROFF direct aan de elementen voor het definiëren van een cel (TD of TH)
 • door de cel de uitlijning te laten erven van de elementen voor het definiëren van de rij (TR), kolommen (COL), de kolomgroep (COLGROUP) of de rijgroep (TBODY, TFOOT en THEAD), waartoe de cel behoort
 • via het STYLE attribuut, dat toegevoegd kan worden aan alle elementen, die betrekking hebben op het maken van een tabel
 • via een element dat als inhoud in een cel is opgenomen

Omdat de genoemde mogelijkheden ook gelijktijdig en met een verschillende uitkomst gebruikt kunnen worden, zijn in HTML 4.0 voorrangsregels vastgelegd.

Voor de attributen ALIGN, CHAR en CHAROFF, welke betrekking hebben op de horizontale uitlijning van de celinhoud, geldt dat achtereenvolgens voorrang hebben:

 1. een attribuut dat is toegevoegd aan een element, dat tot de celinhoud behoort
 2. een attribuut dat is toegevoegd aan de elementen TD of TH
 3. een attribuut dat is toegevoegd aan het COL element
 4. een attribuut dat is toegevoegd aan het COLGROUP element
 5. een attribuut dat is toegevoegd aan het TR element
 6. een attribuut dat is toegevoegd aan de elementen TBODY, TFOOT of THEAD
 7. een attribuut dat is toegevoegd aan het TABLE element
 8. de beginwaarde van het attribuut

Voor de attributen VALIGN (dat betrekking heeft op de verticale uitlijning van de celinhoud) en STYLE geldt dat achtereenvolgens voorrang hebben:

 1. een attribuut dat is toegevoegd aan een element, dat tot de celinhoud behoort
 2. een attribuut dat is toegevoegd aan de elementen TD of TH
 3. een attribuut dat is toegevoegd aan het TR element
 4. een attribuut dat is toegevoegd aan de elementen TBODY, TFOOT of THEAD
 5. een attribuut dat is toegevoegd aan het COL element
 6. een attribuut dat is toegevoegd aan het COLGROUP element
 7. een attribuut dat is toegevoegd aan het TABLE element
 8. de beginwaarde van het attribuut

Door Microsoft Internet Explorer worden niet de voorrangsregels volgens de specificatie van HTML 4.0 aangehouden, maar wordt uitgegaan van de volgorde waarin de genoemde elementen in het document staan: de uitlijning wordt bepaald door de waarde van het attribuut, dat is toegevoegd aan het laatste element in het document dat betrekking heeft op een cel.Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004