HTML Tabellen


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie tabellen | Eenvoudige tabellen | Samenvoegen cellen | Uitlijnen celinhoud | Uitlijnen tabel | Bijschrift bij tabel | Tabelranden | Achtergrond tabel | Rijgroepen | Kolomgroepen | Kader en lijnen | Voorrangsregels bij uitlijnen

Gerelateerde elementen: CAPTION | COL | COLGROUP | TABLE | TBODY | TD | TFOOT | TH | THEAD | TR


Bijschrift bij tabel

Het CAPTION element kun je gebruiken als je een tabel wilt voorzien van een bijschrift. Met het ALIGN attribuut kun je bepalen waar het bijschrift moet staan. Het attribuut heeft vier waarden: "top", "bottom", "left" en "right". De beginwaarde is "top" en als je het ALIGN attribuut niet opneemt, wordt het bijschrift midden boven de tabel geplaatst.

<TABLE BORDER="1">
<CAPTION>Dit is het bijschrift</CAPTION> <TR>
<TD WIDTH="120" HEIGHT="40">a1</TD>
<TD WIDTH="80">a2</TD>
</TR>
<TR>
<TD HEIGHT="40">b1</TD>
<TD>b2</TD>
</TR>
</TABLE>

De browser geeft dit zo weer:

Dit is het bijschrift
a1 a2
b1 b2

De waarde "bottom" zorgt ervoor dat het bijschrift midden onder de tabel wordt geplaatst.

<TABLE BORDER="1">
<CAPTION ALIGN="bottom">Dit is het bijschrift</CAPTION> <TR>
<TD WIDTH="120" HEIGHT="40">a1</TD>
<TD WIDTH="80">a2</TD>
</TR>
<TR>
<TD HEIGHT="40">b1</TD>
<TD>b2</TD>
</TR>
</TABLE>

De browser geeft dit voorbeeld zo weer:

Dit is het bijschrift
a1 a2
b1 b2

De waarden "left" en "right" worden niet door alle browsers ondersteund en in ieder geval niet op uniforme wijze. Sommige browsers (Internet Explorer en Opera 7.1 en hoger) plaatsen het bijschrift bij deze waarden links of rechts boven de tabel. Andere browsers (Mozilla 1.3 en hoger en Netscape Navigator 7.1 en hoger) plaatsen het bijschrift links of rechts naast de tabel.

Het ALIGN attribuut van het CAPTION element heeft in HTML 4.0 het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kun je het uitlijnen van de tabel ook regelen met behulp van stylesheets. Zie hiervoor het onderdeel CSS en tabellen - Bijschrift bij tabel.


Vervolg: TabelrandenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004