HTML Meta-informatie


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie meta-informatie | Zoekmachines | Client Pull | Afbeelding in adresbalk | Document niet in cache | Diverse meta-informatie

Gerelateerde elementen: LINK | META | TITLE


Zoekmachines

Zoekmachines als Google struinen regelmatig het Internet af, om zoveel mogelijk documenten in hun index op te nemen. Of ze jouw site daarbij binnen een redelijke tijd tegenkomen, blijft altijd afwachten. Wil je de kans vergroten dat je site in de index wordt opgenomen, dan is het verstandig hem zelf bij de verschillende zoekmachines aan te melden.

Als je site eenmaal in de index van een zoekmachine is opgenomen, is het natuurlijk belangrijk dat een bezoeker hem zo hoog mogelijk in de zoekresultaten tegenkomt. Je kunt dat beïnvloeden door de documenten een goede titel te geven en door het opnemen van een korte omschrijving en relevante sleutelwoorden. Daarnaast helpt het als er vanaf andere sites links naar jouw site staan. Het moet dan overigens wel gaan om sites waarvan de inhoud een relatie heeft met wat jij op je site te bieden hebt.

Het opnemen van een titel is om twee redenen belangrijk. Allereerst bepalen zoekmachines mede op basis van de gebruikte woorden in de titel hoe hoog een document in de lijst met zoekresultaten wordt geplaatst. Daarnaast plaatsen zoekmachines de titel van een document als kopje boven een zoekresultaat. Je moet dus zorgen voor een titel die de belangrijkste sleutelwoorden uit het document bevat en bovendien uitnodigend is voor degene die de zoekopdracht heeft gegeven.
De titel van een document leg je vast met behulp van het TITLE element dat je plaatst in de head van het document (zie de toelichting).

Om de korte omschrijving van de inhoud en de zoektermen voor een document vast te leggen, moet je gebruik maken van het META. Met het NAME attribuut geef je aan om wat voor informatie het gaat en met het LANG attribuut wat de taal ervan is. Het CONTENT attribuut bevat de informatie zelf. Je plaatst het META element in de head van een document.

De meeste van de eerder genoemde zoekmachines gebruiken de korte omschrijving op de een of andere wijze bij de weergave van de zoekresultaten. Soms vormt de omschrijving de enige tekst van het zoekresultaat, in andere gevallen wordt ervoor of erna een stukje tekst uit het document geplaatst met daarin de opgegeven zoektermen. Alleen bij Google ontbreekt de korte omschrijving in de meeste gevallen. Door te zorgen voor een goede uitnodigende omschrijving, kun je proberen de gebruikers van de zoekmachine naar jouw site te lokken. Maak niet een te lange omschrijving, want dan loop je kans dat deze halverwege afgekapt wordt. Een aantal karakters van 200-250 wordt wel als maximum genoemd. Probeer de belangrijkste sleutelwoorden in de omschrijving te verwerken.
De korte omschrijving leg je vast door aan het NAME attribuut van het META element waarde "description" te geven.
Als voorbeeld de beschrijving van deze handleiding:

<META NAME="description" LANG="nl" CONTENT="Handleiding HTML - De Nederlandse informatiebron op het gebied van HTML en CSS. Met de nieuwste mogelijkheden, veel voorbeelden, een uitgebreide uitleg van het gebruik van Cascading Style Sheets en een naslag van HTML-elementen en CSS-eigenschappen.">

Met het opnemen van sleutelwoorden kun je de lijst met door de zoekmachine geïndexeerde woorden uitbreiden, of ervoor zorgen dat bepaalde woorden in het document zelf een zwaarder gewicht krijgen. De ondersteuning van deze mogelijkheid is tegenwoordig echter minimaal. Vanwege het toegenomen misbruik worden de sleutelwoorden door belangrijke zoekmachines als Google eenvoudig genegeerd. Als je voor de zoekmachines die er nog wel wat mee doen een lijst met sleutelwoorden opneemt, is het verstandig dat in ieder geval op een "nette" manier te doen. Verwacht bijvoorbeeld niet dat je de zoekmachines om de tuin kunt leiden met allerlei trucjes, zoals het een groot aantal keren opnemen van een bepaald woord. Veel zoekmachines hebben dat direct door en zullen je eerder lager dan hoger op het overzicht met zoekresultaten plaatsen.
De sleutelwoorden leg je vast door aan het NAME attribuut van het META element de waarde "keywords" te geven.
Als voorbeeld de sleutelwoorden die voor de Handleiding HTML zijn opgenomen:

<META NAME="keywords" LANG="nl" CONTENT="Handleiding HTML, HTML handleiding, HTML, handleiding, cursus, naslag, tutorial, uitleg, voorbeelden, Nederlands, element, elementen, attribuut, attributen, code, validatie, webpagina, homepage, website, hyperlinks, frames, iframe, inline, frame, formulieren, tabellen, afbeeldingen, achtergrond, background, lichtkrant, geluid, tekens, kleuren, script, scripts, refresh, zoekmachine, meta, metatags, favicon, css, cascading, stylesheets, style, sheets, stijlblad, stijl">

Soms wil je dat een zoekmachine (robot) een document juist niet indexeert, in andere gevallen wil je de zoekmachine er juist toe uitnodigen. De meeste zoekmachines ondersteunen het gebruik van het NAME attribuut van het META element met de waarde "robots". Voor het CONTENT attribuut gebruik je de waarden "noindex" (het document moet niet in de index opgenomen worden) en/of "nofollow" (de links in het document moeten niet gevolgd worden) als je het indexeren wilt beperken. Als je de zoekmachine wilt aanmoedigen tot indexeren gebruik je de waarden "all" (het document moet wel in de index opgenomen worden) en/of "follow" (de links in het document moeten wel gevolgd worden).
Als de zoekmachine het document geheel moet negeren, dan neem je de volgende code op:

<META NAME="robots" CONTENT="noindex, nofollow">

en als je wilt dat de zoekmachine het document niet geïndexeerd, maar wel de links naar andere documenten volgt:

<META NAME="robots" CONTENT="noindex, follow">

Door Google wordt standaard een kopie van elk geïndexeerd document in de zogenaamde cache opgeslagen. Gebruikers van deze zoekmachine kunnen die kopie (gedurende de periode dat er nog geen nieuwe index is gemaakt) nog steeds bekijken, ook al heb je het document zelf gewijzigd of verwijderd. Wanneer je niet wilt dat dit gebeurt, dan kun je dat aangegeven door voor het CONTENT attribuut de waarde "noarchive" te gebruiken:

<META NAME="robots" CONTENT="noarchive">

Veel zoekmachines indexeren alleen documenten die voldoende inhoud bevatten en slaan documenten over waarin uitsluitend frames zijn gedefinieerd. Zorg daarom in dat soort documenten altijd voor een noframes-sectie, waarin je een korte omschrijving geeft van wat je te bieden hebt en waarin je minimaal één hyperlink naar de rest van je site plaatst (uiteraard niet naar een document waarin weer alleen frames worden gedefinieerd). Neem in pagina's waarin frames zijn gedefinieerd bovendien ook de elementen META (met de omschrijving en de trefwoorden) en TITLE (met de naam van je site) op.

Naast het hiervoor beschreven gebruik van het META element voor het opnemen van een korte omschrijving, sleutelwoorden en informatie voor zoekrobots, zijn er nog enkele andere mogelijkheden die betrekking hebben op zoekmachines. Het gaat daarbij om informatie over de auteur en het copyright. Verder kan het LINK element gebruikt worden om aan te geven wat de beginpagina van een verzameling documenten is. Deze mogelijkheden worden echter slechts door gespecialiseerde zoekmachines ondersteund. De algemeen gebruikte zoekmachines negeren de informatie en het opnemen ervan heeft dus in de meeste gevallen geen nut. Voor de volledigheid en omdat wel opnemen geen kwaad kan, worden de genoemde mogelijkheden hier toch kort beschreven.

Met de waarde "author" voor het NAME attribuut kun je aangeven wie de auteur is:

<META NAME="author" LANG="nl" CONTENT="Hans de Jong">

Met de waarde "copyright" voor het NAME attribuut kun je informatie met betrekking tot het copyright van het document opnemen:

<META NAME="copyright" LANG="nl" CONTENT="Copyright 1995-2021 Hans de Jong">

Het LINK element kun je gebruiken om aan de zoekmachines te vertellen wat het eerste document is van een verzameling documenten. Met het REL attribuut leg je vast dat het gaat om een begindocument, met het HREF attribuut waar dat gevonden kan worden. Je plaatst het LINK element in de head van een document. Als voorbeeld een verwijzing naar de beginpagina van de Handleiding HTML:

<LINK REL="start" HREF="https://www.handleidinghtml.nl/index.html">


Vervolg: Client PullInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 2 augustus 2018