CSS Selectors


Handleiding HTML Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie selectors | Element-selectors | Attribuut-selectors | CLASS- en ID-selectors | Pseudo-element selectors | Pseudo-class selectors


Introductie selectors

Stijlen kunnen op verschillende manieren aan HTML gekoppeld worden: via een inline stijl, of met behulp van een stijlblok in de head van het document of een extern stijlblad.

In een stijlblok en stijlblad worden de stijlen vastgelegd met stijlregels. Een stijlregel bestaat uit twee delen: een selector en een blok met één of meer stijldeclaraties, dat wordt begrensd door accolades (gekrulde haken).

selector { stijldeclaratie }

De selector selecteert de elementen waarvoor de gedeclareerde stijl geldt. Er zijn verschillende soorten selectors. Bij element-selectors is de selector een element of een combinatie van elementen. Bij attribuut-selectors worden elementen geselecteerd op de aanwezigheid van een attribuut of de waarde van een attribuut. CLASS- en ID-selectors zijn een speciale vorm attribuut-selectors, omdat de attributen vaak alleen aan een element worden toegevoegd om er een stijl aan te koppelen. Bij pseudo-class selectors en pseudo-element selectors gaat het om speciale constructies voor situaties, waarin niet alleen op basis van een attribuut of element bepaald kan worden welke stijl gebruikt moet worden.

De verschillende selectors worden in dit onderdeel uitgebreid toegelicht. Van de voorbeelden in dit onderdeel zijn steeds naast elkaar een afbeelding met de correcte weergave en - in een rood omkaderd inline frame - de weergave door de browser te zien. Indien de browser geen inline frames ondersteunt, kan de weergave van de voorbeelden in een nieuw venster worden bekeken.

Van de verschillende selectors is steeds in een tabel de ondersteuning door de belangrijkste browsers aangegeven. Eventuele bijzonderheden met betrekking door de ondersteuning zijn onder de tabel vermeld. Een verklaring van de gebruikte afkortingen in de tabel is te vinden in de legenda bij de beschrijving van de eigenschappen.


Vervolg: Element-selectorsHandleiding HTML Inhoud onderdeel | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004