visible

CSS: 2 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

Het element is normaal zichtbaar.


hidden

CSS: 2 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De complete box van het element (de inhoud, de rand en de achtergrond) is transparant. Anders dan bij de display eigenschap met de waarde none behoudt het element de ruimte die het normaal inneemt en ook andere effecten op de lay-out blijven behouden. Het element is er dus wel, alleen zie je het niet.
Een nakomeling (descendent element) van een transparant element kun je zichtbaar maken door er de visibility eigenschap voor te gebruiken met de waarde visible.


collapse

CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: -

De waarde collapse is specifiek bedoeld voor tabellen en kan gebruikt worden om rijen, rijgroepen, kolommen, of kolomgroepen te verbergen. Wanneer je de waarde gebruikt voor de elementen COL, COLGROUP, TR, THEAD, TBODY en TFOOT, dan wordt (anders dan bij waarde hidden) de inhoud niet transparant, maar vervalt de complete ruimte die het element normaal inneemt. Het resultaat lijkt daardoor erg op dat van de display eigenschap met de waarde none. Het grote verschil is echter dat met visibility: collapse eventuele effecten van de verborgen kolom(men) of rij(en) op de lay-out behouden blijven.
Wanneer de waarde gebruikt wordt voor andere elementen dan COL, COLGROUP, TR, THEAD, TBODY en TFOOT, dan heeft de waarde dezelfde betekenis als hidden. Dat geldt uiteraard alleen in browsers die de waarde collapse ondersteunen. In andere browsers zal de visibility eigenschap met de waarde collapse genegeerd worden en zal de beginwaarde visible worden aangehouden (tenzij de waarde hidden van een ancestor element wordt geërfd).
De mogelijkheden van de collapse eigenschap worden toegelicht in het onderdeel Verbergen kolommen en rijen.


inherit

CSS: 2 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.