CSS beschrijving eigenschap font-weight


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Lettertypen | CSS eigenschappen | Begin


font-weight


CSS 1
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De font-weight eigenschap bepaalt het gewicht van de letters.

Waarden: normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit
Beginwaarde: normal
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

Het gewicht geeft aan hoe donker of vet de letters moeten worden weergegeven. Bij toenemend gewicht worden de letters donkerder/vetter.

Voorbeeld:

font-weight: bolder
normal
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De letters worden in het normale gewicht.
bold
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De letters worden in vet weergegeven.
bolder
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De letters moeten indien dat mogelijk is zwaarder weergegeven worden dan de letters van het parent element.
lighter
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De letters moeten indien dat mogelijk is lichter weergegeven worden dan de letters van het parent element.
100 | ... | 900
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De getallen 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 en 900 leggen niet vast met hoeveel gewicht de letters exact moeten worden weergegeven, maar geven de mate van gewicht aan. De regel is dat de letters bij elk getal meer gewicht moeten krijgen dan bij het voorgaande getal en de schaal van getallen loopt daardoor van heel weinig tot heel veel gewicht.
Het getal 400 komt overeen met de waarde normal en het getal 700 met de waarde bold.

Niet elk lettertype zal alle 9 gewichten bevatten. In het volgende overzicht is te zien wat de browser moet doen als een gewicht ontbreekt.
  • Indien 500 ontbreekt moet in plaats ervan 400 aangehouden worden.
  • Indien 300 ontbreekt, moet de meest dichtbijzijnde lichtere mogelijkheid aangehouden worden. Indien er geen lichtere mogelijkheid beschikbaar is, wordt de meest dichtbijzijnde zwaardere mogelijkheid aangehouden. Voor de waarden 200 en 100 gebeurt het op een vergelijkbare wijze.
  • Indien 600 ontbreekt, moet de meest dichtbijzijnde mogelijkheid met meer gewicht aangehouden worden. Indien er geen mogelijkheid met meer gewicht beschikbaar is, wordt de meest dichtbijzijnde lichtere mogelijkheid aangehouden. Voor de waarden 700, 800 en 900 gebeurt het op een vergelijkbare wijze.
Veel lettertypen op Windows systemen bevatten slechts twee gewichten: 400 en 700. De waarden van 100 t/m 500 worden dan weergegeven als normal en de waarden 600 t/m 900 als bold. Soms genereren browsers zelf ontbrekende gewichten. Microsoft Internet Explorer 6 en Opera 7 doen dat bijvoorbeeld voor de gewichten 600 en 900.

Wanneer een lettertype meer dan twee gewichten heeft, is aan deze gewichten vaak een eigen naam gegeven. Zo zijn er naast het lettertype Swiss 721 BT (dat de waarden 400 en 700 bevat) ook Swiss 721 Thin BT, Swiss 721 Light BT, Swiss 721 Medium BT, Swiss 721 Heavy BT en Swiss 721 Black BT. Browsers interpreteren deze verschillende lettertypen veelal niet als bij elkaar behorend.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 3.0
- De waarde bolder wordt geïnterpreteerd als lighter.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
Microsoft Internet Explorer 4.0 t/m 5.5
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
Netscape Navigator 4.x
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen TABLE en TR.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het LI element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen DT en DD.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- Wanneer de waarde bolder gebruikt wordt voor een Hx element, dan wordt de tekst in normal weergegeven.
- Als de waarde inherit is opgenomen via een inline stijl, wordt de beginwaarde van de eigenschap (dus normal) aangehouden ook al is via een stijlblok of extern stijlblad een andere waarde opgegeven.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Opera 3.5 t/m 4.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- Wanneer de waarde bolder gebruikt wordt voor een Hx element, dan wordt de tekst juist wat minder zwaar weergegeven.
Opera 5.0 en 5.1
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen OPTION en TEXTAREA.
- Wanneer de waarde bolder gebruikt wordt voor een Hx element, dan wordt de tekst juist wat minder zwaar weergegeven.
Opera 6.0 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.Legenda | Voorbeelden | Lettertypen | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004