CSS beschrijving eigenschap font-variant


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Lettertypen | CSS eigenschappen | Begin


font-variant


CSS 1
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De font-variant eigenschap bepaalt of kleine letters in de vorm van kleine hoofdletters moeten worden weergegeven.

Waarden: normal | small-caps | inherit
Beginwaarde: normal
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

Voorbeeld:

font-variant: small-caps
normal
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Kleine letters worden op de normale wijze weergegeven.
small-caps
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Kleine letters worden in small-caps weergegeven.
Bij small-caps gaat het om een lettertype, waarvan de kleine letters lijken op de hoofdletters, maar kleiner zijn en een iets andere vorm hebben. De hoofdletters horen hun normale grootte te houden.
Wanneer de font-familie niet beschikt over een small-caps lettertype, dan mag de browser proberen er een te simuleren. Bijvoorbeeld door de kleine letters weer te geven als hoofdletters van het normale lettertype in een kleiner formaat. Als dat niet lukt mag de tekst als laatste redmiddel ook in gewone hoofdletters weergegeven worden.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 4.0 t/m 5.5
- De waarde small-caps wordt wel ondersteund, maar de tekst wordt weergegeven in gewone hoofdletters.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
Opera 3.5 en 3.6
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
Opera 4.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- Indien in een tekst waarvoor font-variant: small-caps geldt direct na een hoofdletter een spatie volgt, dan wordt het na de hoofdletter geplaatste deel van de tekst niet weergeven.
Opera 5.0 t/m 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
Opera 7.0/7.1
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- De combinatie font-variant: small-caps met text-transform: lowercase heeft niet als resultaat dat ook de hoofdletters in small-caps worden weergegeven,
Opera 7.2 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.Legenda | Voorbeelden | Lettertypen | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004