CSS beschrijving eigenschap font-style


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Lettertypen | CSS eigenschappen | Begin


font-style


CSS 1
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De font-style eigenschap bepaalt of de tekst normaal, cursief of schuin naar rechts hellend moet worden weergegeven.

Waarden: normal | italic | oblique | inherit
Beginwaarde: normal
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

Voorbeeld:

font-style: italic
normal
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Van de font-familie moet het lettertype gebruikt worden, dat als normaal is aangemerkt in de fonts database van de browser.
italic
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Van de font-familie moet het lettertype gebruikt worden, dat als italic (cursief) is aangemerkt in de fonts database van de browser.
Een lettertype met Italic, Cursive of Kursiv in de naam zal in het algemeen italic zijn.
Als er geen italic beschikbaar is, kan de browser in plaats ervan een lettertype gebruiken dat als oblique is aangemerkt.
oblique
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Van de font-familie moet het lettertype gebruikt worden, dat als oblique is aangemerkt in de fonts database van de browser.
Een lettertype met Oblique, Slanted of Incline in de naam zal in het algemeen oblique zijn.
Bij schreefloze lettertypen (sans-serif) zijn italic en oblique over het algemeen hetzelfde. Bij lettertypen met schreef (serif) kan er verschil tussen zitten en wordt oblique wel gezien als een schuin geplaatste normale letter. In de praktijk blijkt de weergave door browsers van de waarden italic en oblique echter hetzelfde te zijn.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 3.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
Microsoft Internet Explorer 4.0 t/m 5.5
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.
Netscape Navigator 4.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen TABLE en TR.
- Bij het LI element heeft de stijl geen betrekking op de tekst, maar alleen op de markering.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen DT en DD.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- Als de waarde inherit is opgenomen via een inline stijl, wordt de beginwaarde van de eigenschap (dus normal) aangehouden ook al is via een stijlblok of extern stijlblad de waarde italic opgegeven.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Opera 3.5 t/m 4.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
Opera 5.0 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.Legenda | Voorbeelden | Lettertypen | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004