Voor dit P element is naast de border eigenschap ook de padding eigenschap opgenomen.