Voor dit P element is voor de border eigenschap geen waarde voor de stijl opgenomen. De beginwaarde none wordt aangehouden.