Voor dit P element is voor de border eigenschap geen waarde voor de breedte opgenomen. De beginwaarde medium wordt aangehouden.