In dit voorbeeld is het ALIGN attribuut met de waarde "left" gebruikt. Het inline frame wordt links in het venster geplaatst en de tekst wordt rechts ervan uitgelijnd.