Dit frame heeft als naam "boven".

In dit document is gebruik gemaakt van het BASE element: <BASE TARGET="onder">.

Omdat aan het A element <BASE TARGET="boven"> is toegevoegd, wordt de hyperlink toch in het bovenste frame geopend.

Voorbeeld