Door op deze link te klikken, wordt in dit frame een frameset met twee nieuwe frames geopend. Voor dat nieuwe frameset is het huidige frameset de "parent".