Ook aan inline elementen kun je met de pseudo-elementen before en after gegenereerde inhoud toevoegen.