De eerste regel van deze paragraaf wordt in vet weergegeven, de volgende regels normaal.