Ogen Waarde ALIGN attribuut is top: naast en onder de afbeelding wordt geen ruimte vrijgehouden.

Ogen Waarde ALIGN attribuut is left: rechts naast de afbeelding en eronder wordt 10px ruimte vrijgehouden.