Voor dit P element is geen stijl gedefinieerd en het erft dus de stijlen van het parent element DIV. De tekst springt dus 2 x 13px = 26px in.

Voor dit P element geldt font-size: 16px. Omdat P voor de text-indent eigenschap de berekende waarde van DIV erft, moet de tekst nog steeds 26px inspringen en geen 32px.

Voor dit P element geldt font-size: 16px. Omdat P buiten DIV valt, wordt de lengte van het inspringen opnieuw berekend: 2 x 16px = 32px.